Zakres usług – produkty luksusowe – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Od lat wspieramy producentów dóbr luksusowych w ochronie przysługujących im praw własności intelektualnej i ich egzekwowaniu

Wśród naszych klientów są producenci luksusowych perfum, kosmetyków, odzieży i akcesoriów, w tym odzieży sportowej i obuwia, a także samochodów, zegarków i wyrobów alkoholowych.

Pomagamy im w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą napotkać na rynku krajowym, a przede wszystkim w zwalczaniu naruszeń praw własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji. Dbamy o znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, a także prawa autorskie naszych klientów. Śledzimy ich użycie przez osoby nieuprawnione również w internecie.

Wspomagamy naszych klientów w zarządzaniu portfelem praw własności intelektualnej i w obrocie nimi.

Doradzamy producentom dóbr luksusowych i reprezentujemy ich przed sądami cywilnymi i karnymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności przemysłowej i praw autorskich, a także nieuczciwej konkurencji. Współpracujemy z organami administracji państwowej w postępowaniach dotyczących zatrzymanych na granicy towarów naruszających prawa własności intelektualnej.

Często tworzymy zespoły interdyscyplinarne złożone z prawników doradzających w różnych dziedzinach, a także współpracujemy z wieloma wybitnymi naukowcami, w tym z przedstawicielami doktryny.