Zakres usług – media i reklama – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Media i reklama

Świadczymy kompleksową pomoc prawną podmiotom z sektora mediów w zakresie ich bieżącej działalności. Doradzamy artystom, wykonawcom, producentom utworów muzycznych i audiowizualnych, nadawcom, podmiotom z branży reklamy, internetu, domom mediowym, agencjom PR, a także organizatorom imprez kulturalnych i widowisk.

 

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz wydawców prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.

Doradzamy i opiniujemy już na etapie przygotowania tekstów prasowych i gromadzenia materiałów. Weryfikujemy zakres zebranych informacji i analizujemy gotowe treści, by ocenić ryzyko prawne związane z publikacją. Służymy również wsparciem w zakresie ewentualnych skutków publikacji materiałów prasowych.

Oceniamy i formułujemy odpowiedzi na pisma przedprocesowe, zgłaszane roszczenia lub wnioski o zamieszczenie sprostowania materiału prasowego. Kompleksowo doradzamy również w sprawach związanych z uzyskiwaniem dostępu do informacji publicznej.

Zapewniamy wydawcom, redaktorom naczelnym oraz dziennikarzom wsparcie procesowe w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych. W szczególności reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych, a także w sprawach o zniesławienie lub zniewagę za pomocą środków masowego komunikowania.

Prowadzimy postępowania przeciwko podmiotom dopuszczającym się czynów zabronionych wobec przedstawicieli prasy, między innymi wywierania presji na dziennikarzy i utrudniania krytyki prasowej.

Przygotowujemy dokumenty niezbędne w codziennej działalności prasowej, w szczególności umowy licencyjne, umowy przenoszące prawa autorskie, umowy z bohaterami audycji i reportaży.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu działalności podmiotów z sektora mediów, w szczególności: umowy przenoszące prawa autorskie, umowy licencyjne, umowy o eksploatację utworu, a także umowy o stworzenie dzieła. Aktywnie uczestniczymy w negocjacjach, wspólnie z naszymi klientami dbając o możliwie szerokie zabezpieczenie ich interesów zarówno przed zawarciem umowy, jak i w trakcie jej realizacji.

 

Pomagamy zarządzać prawami autorskimi i zapewniamy bieżącą obsługę prawną mediów elektronicznych, nadawców radiowych i telewizyjnych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, między innymi w postępowaniach koncesyjnych oraz sprawach związanych z częstotliwościami radiowymi.

Weryfikujemy zgodność działań nadawczych z powszechnie obowiązującymi regulacjami, m.in. przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, zapewniając bieżące doradztwo w zakresie tzw. compliance antenowego.

Mamy bogate doświadczenie procesowe obejmujące reprezentację klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także przed krajowymi organami regulacyjnymi. Doradzamy podmiotom z sektora mediów w zakresie weryfikacji zgłaszanych skarg i roszczeń.

Oferujemy pełną obsługę prawną w sporach cywilnych, karnych i administracyjnych związanych z działalnością mediową. W imieniu naszych klientów prowadzimy negocjacje oraz uczestniczymy w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych.

Aktywnie wspieramy podmioty działające na rynku mediów w zakresie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji oraz naruszeniom dóbr osobistych.

Wpieramy naszych klientów w zapobieganiu naruszeniom praw autorskich oraz w ściganiu sprawców naruszeń.

Doradzamy twórcom i producentom na etapie powstawania utworów, a także pomagamy w zarządzaniu portfolio praw autorskich. Przygotowujemy umowy i reprezentujemy klientów podczas negocjacji z nabywcami praw autorskich.

Zapewniamy wsparcie prawne już w początkowych etapach powstawania utworów audiowizualnych, opiniując m.in. treść scenariuszy czy robocze materiały produkcyjne.

Kompleksowo doradzamy w obszarze praw do formatów telewizyjnych. Wspieramy klientów w zakresie zabezpieczenia tych praw, a także uczestniczymy w procesach ich przenoszenia oraz udzielania w ich zakresie licencji.

Doradzamy podmiotom działającym na rynku reklamy oraz podmiotom zajmującym się badaniem konsumpcji mediów. Nasze usługi świadczymy w szczególności na rzecz agencji PR, agencji reklamowych, domów mediowych oraz studiów produkcyjnych.

Opiniujemy kampanie reklamowe oraz koncepcje marketingowe, mając na uwadze ograniczenia prawne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących m.in. ochrony małoletnich albo reklamy wyrobów tytoniowych, farmaceutyków czy alkoholu. Przygotowujemy i redagujemy regulaminy promocji, konkursów, castingów i loterii.

Doradzamy organizacjom branżowymi, a także wspieramy procesy samoregulacji w sektorze mediów.

Prowadzimy szkolenia dla producentów, redakcji i zespołów mediowych z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa internetu oraz prawa radiofonii i telewizji.