Zakres usług – life sciences i ochrona zdrowia – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Praktyczne rozwiązania dla sektora life sciences i ochrony zdrowia

Oferujemy pełną obsługę prawną dla firm z branż regulowanych, w szczególności farmaceutycznej, wyrobów medycznych, biotechnologicznej, spożywczej i suplementów diety. Pomagamy podmiotom leczniczym i innym podmiotom, które w swojej działalności muszą uwzględniać specyfikę sektorową.

Opracowujemy proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych i wielopłaszczyznowych wyzwań regulacyjnych. Identyfikujemy ryzyka prawne i proponujemy rozwiązania, które pozwolą na ich minimalizację, a jednocześnie umożliwią klientowi osiągnięcie zamierzonych celów.

Do spraw klientów podchodzimy interdyscyplinarnie – w naszym gronie są specjaliści w zakresie danych osobowych, własności intelektualnej, transakcji, prawa korporacyjnego, podatków, nieruchomości, zatrudnienia, a także postępowań administracyjnych oraz sporów sądowych.

Działamy w organizacjach branżowych, np. w Europejskim Stowarzyszeniu Prawa Żywnościowego (EFLA), Związku Firm Biotechnologicznych Bioforum (część EuropaBIO), Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ), a także w komitecie Life Sciences międzynarodowej organizacji prawniczej International Bar Association (IBA). Dzięki kontaktom międzynarodowym możemy zapewnić obsługę prawną również poza Polską.

Doradzamy przy badaniach klinicznych, procedurach dopuszczania produktów do obrotu, w regulacyjnych i kontraktowych aspektach dystrybucji i promocji leków, a także w zagadnieniach związanych z ochroną na rynku, zapewnieniem bezpieczeństwa oraz odpowiedzialnością za produkt.

Pomagamy wprowadzać produkty z laboratorium na rynek. Byliśmy zaangażowani w wiele technologii i rozwiązań produktowych. Pomagamy we wdrożeniu wymogów wynikających z rozporządzeń MDR i IVDR, a także z ustawy o wyrobach medycznych oraz rozporządzeń wykonawczych regulujących kwestie związane z reklamą i promocją wyrobów medycznych. Uczestniczymy także w projektach badań klinicznych wyrobów medycznych.

Doradzamy firmom spożywczym oraz producentom żywności funkcjonalnej w sprawach związanych z wprowadzaniem na rynek, obrotem i reklamą suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP). Reprezentujemy klientów w sporach przed organami nadzoru oraz sądami administracyjnymi. Doradzamy również branży alkoholowej, tytoniowej, konopnej oraz sieciom handlowym przy wprowadzaniu do obrotu różnego rodzaju produktów FMCG oraz w projektach ESG.

Kompleksowo wspieramy firmy funkcjonujące na szeroko rozumianym rynku zdrowia. Prowadzimy projekty transakcyjne i zgodności prawnej (compliance). Doradzamy w sprawach dotyczących telemedycyny i e-zdrowia.