Zakres usług – kolej – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Pomoc dla zarządców i przewoźników kolejowych

Reprezentujemy zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych w postępowaniach przed Urzędem Transportu Kolejowego (pomoc w uzyskaniu licencji, świadectw, certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji, opracowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego, zasad utrzymania infrastruktury kolejowej, warunków dostępu do infrastruktury oraz cennika stawek jednostkowych). Zapewniamy także pomoc prawną związaną z wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych zarządców i przewoźników kolejowych.

Obsługa prawna kancelarii obejmuje między innymi:

  • pomoc prawną na rzecz administracji drogowej oraz zarządców i przewoźników kolejowych,
  • doradztwo na rzecz jednostek sektora publicznego w strategicznych dla państwa projektach infrastruktury transportowej,
  • pomoc prawną w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej na równych i niedyskryminujących zasadach,
  • pomoc prawną w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej, pomocy publicznej i normalizacji rachunkowości,
  • pomoc prawną w zakresie realizacji inwestycji na gruntach kolejowych,
  • reprezentację i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Urzędem Transportu Kolejowego (uzyskanie licencji, świadectw, certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji).