Zakres usług – handel i dystrybucja – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Handel i dystrybucja

Wspieramy klientów w wyborze modelu sprzedaży najlepiej dostosowanego do charakteru oferowanych dóbr i usług: dystrybucji, dystrybucji selektywnej, działania w charakterze agencji lub w ramach franczyzy, sprzedaży online (e-commerce), dropshippingu czy też różnych rodzajów pośrednictwa w sprzedaży przy użyciu platform internetowych.

Opracowujemy dokumenty służące regulacji zasad współpracy podmiotów działających w łańcuchu dostaw: umów dystrybucyjnych, agencyjnych i franczyzy, ogólnych warunków dostaw lub świadczenia usług, service level agreements, umów marketingowych, umów regulujących postępowanie z reklamacjami z tytułu rękojmi i gwarancji, umów o produkcję kontraktową czy też umów o produkcję towarów pod marką własną (private labels).

Dla klientów działających online przygotowujemy dokumenty wymagane przez regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (ogólne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, warunki korzystania ze strony internetowej, polityka prywatności).

Kompleksowo doradzamy klientom w zakresie dopuszczalnych form i wymogów zawierania umów na odległość.

Doradzamy klientom prowadzącym sprzedaż hurtową i detaliczną w zakresie rozlicznych wymogów regulacyjnych, m.in.:

  • konieczności uzyskania określonych zezwoleń administracyjnych na prowadzenie sprzedaży konkretnego asortymentu,
  • zasad prezentacji cen,
  • zasad zapewnienia właściwego oznakowania produktów w poszczególnych kategoriach,
  • wymogów dotyczących opakowań,
  • wypełniania obowiązków związanych z wprowadzaniem na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • współdziałania z producentami i organem regulacyjnym w przypadku wycofania produktów z obrotu.

Oceniamy kampanie reklamowe pod kątem zgodności z wymogami regulacyjnymi, zasadami uczciwej konkurencji i nakazami stosowania uczciwych praktyk rynkowych.

Reprezentujemy klientów przed organami administracji, na etapie kontroli przedsiębiorców oraz w postępowaniach pokontrolnych, jak również w sprawach spornych przed sądami administracyjnymi.