Zakres usług – gospodarka morska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Gospodarka morska

Od początku działalności kancelaria obsługuje sprawy związane z gospodarką morską, w szczególności dotyczące przemysłu stoczniowego, transportu morskiego i finansowania budowy statków.

Wśród naszych klientów są operatorzy promowi, armatorzy, fundusze inwestycyjne, a także banki finansujące przedsięwzięcia w branży morskiej. Doradzamy organizacji międzynarodowej w sprawach dotyczących prowadzenia działalności w obszarach poza jurysdykcją państw. Działamy dla przedsiębiorców inwestujących w nieruchomości portowe oraz realizujących skomplikowane przedsięwzięcia dla morskiej energetyki wiatrowej.

Prawnicy kancelarii są prelegentami na konferencjach poświęconych gospodarce morskiej, poszukiwaniu i eksploatacji złóż w obszarze szelfu kontynentalnego i dna oceanicznego, prowadzeniu działalności gospodarczej i żegludze w rejonie Arktyki oraz ochronie bioróżnorodności w obszarach morskich.

Angażujemy się w projekty związane z ochroną środowiska morskiego, zrównoważonym rozwojem i zarządzaniem światowymi zasobami mórz i oceanów (ocean governance). Uczestniczymy w konsultacjach nowych rozwiązań prawnych, a także formułujemy propozycje nowych przepisów w dziedzinie międzynarodowego prawa morskiego.

Jedną z kluczowych dziedzin naszego doradztwa w sektorze gospodarki morskiej jest poszukiwanie i wydobywanie surowców mineralnych z dna mórz i oceanów, w tym szelfu kontynentalnego (w szczególności konkrecji polimetalicznych, żelazowo-manganowych i fosforytowych). Doradzamy w sprawach związanych z wolnością prowadzenia badań naukowych w takich obszarach, oceną oddziaływania na środowisko, a także kształtowaniem warunków współpracy między przedsiębiorcami, państwami i Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego.

 

Doradzamy w aspektach regulacyjnych, ochrony środowiska i odpowiedzialności prawnej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarach morskich. Doradzamy w sprawach oceny oddziaływania na środowisko i ryzyka odpowiedzialności w przypadku prowadzenia działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów w granicach obszarów morskich.

 

Doradzamy w kształtowaniu umów i zasad odpowiedzialności poszczególnych uczestników żeglugi. Specjalizujemy się w nietypowych sprawach regulacyjnych i kontraktowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi (ochrona fizyczna statków w związku ze zjawiskami piractwa w obszarach wysokiego ryzyka) lub szczególnymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności w obszarach polarnych.