Doświadczenie – fintech – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

 • Świadczymy kompleksowe i regularne doradztwo dla agenta rozliczeniowego w związku z usługami płatniczymi, w tym m.in. w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, prawnych aspektów płatności internetowych i mobilnych, przepisów dotyczących opłat interchange i ochrony danych w usługach płatniczych.
 • Świadczyliśmy kompleksowe doradztwo na rzecz startupu z sektora usług zaufania oraz startupu zajmującego się internetowym pośrednictwem kredytowym dla sektora bankowego.
 • Weryfikowaliśmy regulamin świadczenia usług pod kątem zgodności z prawem polskim na rzecz podmiotu dostarczającego innowacyjne rozwiązania techniczne do obsługi płatności dla sklepów internetowych.
 • Doradzaliśmy w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy na rzecz podmiotu z branży usług płatniczych w związku z uruchamianiem innowacyjnej usługi.
 • Analizowaliśmy ryzyka prawne mogące wynikać ze współpracy klienta (instytucji płatniczej) z wydawcą kart kredytowych wykorzystywanych przez konsumentów do spłaty pożyczek udzielonych przez klienta.
 • Świadczyliśmy kompleksowe doradztwo w zakresie danych osobowych oraz tajemnicy bankowej na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie przetwarzania płatności bezgotówkowych.
 • Doradzaliśmy na rzecz podmiotu dostarczającego rozwiązania KYC dla branży FinTech.
 • Regularnie doradzamy w kwestiach regulacyjnych i podatkowych podmiotom dokonującym obrotu kryptowalutami, a także podmiotom działającym na rynku consumer finance.
 • Regularnie doradzamy platformie crowdfundingowej w kwestiach regulacyjnych.
 • Regularnie doradzamy międzynarodowej organizacji płatniczej, m.in. w kwestiach dotyczących prawnych aspektów technologii płatniczych on-line oraz płatności mobilnych, prawnych aspektów programów lojalnościowych, rozwiązań płatnicze B2B oraz C2C, ochrony danych osobowych oraz ochronę konkurencji.
 • Doradzaliśmy międzynarodowemu dostawcy usług przetwarzania płatności w zakresie usług transgranicznych w Polsce.
 • Doradzaliśmy w zakresie struktur prawnych dla projektu digitalizacji obrotu gotówkowego.
 • Doradzaliśmy międzynarodowemu bankowi w zakresie transgranicznych płatności w czasie rzeczywistym.
 • Doradzaliśmy międzynarodowej firmie IT w zakresie prawnych aspektów wirtualnych walut stosowanych na platformach gier on-line.
 • Doradzaliśmy międzynarodowej sieci handlowej w zakresie rozwiązań płatniczych stosowanych na platformie e-commerce.
 • Doradzaliśmy niezależnemu dostawcy usług płatniczych w zakresie instrumentów płatniczych opartych na pieniądzu elektronicznym połączonych z programami lojalnościowymi.
 • Doradzaliśmy w związku z utworzeniem bezpiecznego rachunku w celach świadczenia regulowanych usług płatniczych opartych o bitcoiny.
 • Doradzaliśmy podmiotowi z sektora usług płatniczych w związku z bezpieczeństwem płatności on-line.
 • Wspieraliśmy klienta z branży usług płatniczych w negocjacjach z bankiem w związku z uruchamianiem nowej usługi.
 • Regularnie doradzamy podmiotom z sektora usług płatniczych w związku z ochroną danych osobowych i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
 • Świadczyliśmy regularne doradztwo w zakresie płatności internetowych i przez sieci komórkowe.
 • Przygotowaliśmy opinię w sprawie dopuszczalności stosowania w Polsce opłat surcharge.
 • Regularnie doradzamy w kwestiach regulacyjnych klientom z branży usług płatniczych w związku z kartami płatniczymi, wirtualnymi i kartami typu pre-paid.
 • Przygotowaliśmy prawną ocenę struktury nowej usługi dotyczącej wydawania kart kredytowych przez instytucję płatniczą.
 • Świadczyliśmy doradztwo podatkowe w związku z transakcjami nominowanymi w Bitcoinach oraz Etherze.