Doświadczenie – rynki kapitałowe – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Nasze doświadczenie obejmuje:

  • obsługę procesów emisyjnych i wprowadzania akcji do publicznego obrotu m.in. takich spółek jak Bank Ochrony Środowiska S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., MFO S.A., Toya S.A., Odlewnie Polskie S.A., Drop S.A., JC Auto S.A., Jutrzenka S.A., Yawal S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Bydgoska Fabryka Kabli S.A., Elektrim S.A., Exbud S.A., Kredyt Bank S.A., Krosno S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław S.A., Stalexport S.A., Swarzędz S.A., Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. i Zakłady Piwowarskie w Żywcu S.A.,
  • doradztwo przy transakcjach nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych oraz transakcjach dotyczących aktywów spółek publicznych,
  • doradztwo w procesie restrukturyzacji spółek publicznych, w tym także restrukturyzacji zadłużenia – zamiana długu na akcje w postępowaniu upadłościowym i wprowadzenie tych akcji do obrotu giełdowego,
  • reprezentację spółek lub członków władz spółek publicznych w postępowaniach wszczętych wobec nich przez KNF (np. w związku z niewykonywaniem obowiązków informacyjnych),
  • wsparcie członków zarządu w prowadzonych przeciwko nim postępowaniach karnych,
  • przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej nabywaniu własnych akcji przez spółki publiczne w celu umorzenia,
  • doradztwo przy wycofywaniu spółek publicznych z obrotu na GPW,
  • doradztwo dla spółek publicznych dotyczące wykonywania obowiązków informacyjnych (MAR).