Zakres usług – przemysł energochłonny – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Problemy prawne specyficzne dla przemysłu energochłonnego

Zajmujemy się doradztwem prawnym dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców z branży przemysłu energochłonnego. Doradzamy w sprawach transakcyjnych i związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapewniamy kompleksowe podejście do prowadzonych spraw, obejmujące kwestie szeroko pojętego prawa gospodarczego i uwzględniające dodatkowo specyficzne dla sektora uwarunkowania prawne na poziomie krajowym i europejskim.

Śledzimy regulacje unijne i krajowe w zakresie:

  • polityki klimatycznej, w tym systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
  • instrumentów wsparcia dla tych gałęzi przemysłu oraz derogacji dostępnych dla operatorów istniejących instalacji przemysłowych,
  • wymagań wynikających z dokumentów referencyjnych dotyczących Najlepszych Dostępnych Technik (BREF) oraz konkluzji BAT,
  • ochrony środowiska, w tym zagadnień związanych z uzyskaniem i zmianą pozwoleń zintegrowanych oraz sporządzaniem tzw. raportów początkowych.

Rozumiemy specyficzne dla sektora problemy prawne i wspólnie z klientami wypracowujemy ich rozwiązanie.