Spory z zakresu prawa energetycznego – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory z zakresu prawa energetycznego

Prowadzimy spory sądowe z zakresu prawa energetycznego, w szczególności:
  • postępowania przed Prezesem URE oraz z odwołań od decyzji Prezesa URE przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym – w tym w sprawach o kary pieniężne nakładane przez Prezesa URE, w sprawach o odmowę przyłączenia do sieci, dotyczących innych umów regulowanych przez ustawę Prawo energetyczne, a także w postępowaniach koncesyjnych, postępowaniach taryfowych i postępowaniach dotyczących zwolnienia z zasady TPA
  • spory przed sądami powszechnymi wymagające znajomości realiów i regulacji branży; prawnicy zaangażowani w prowadzenie sporów z zakresu prawa energetycznego rozumieją sektor energetyczny w stopniu wykraczającym poza zwykłą znajomość przepisów. Wzmacnia to pozycję klienta w sporach i umożliwia opracowanie właściwej taktyki i argumentacji.

Prowadzimy również zbiór aktualnego orzecznictwa sądowego w zakresie rozstrzygnięć regulacyjnych istotnych dla sektora energetycznego na jednym z portali branżowych.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Monika Hartungmonika.hartung@wardynski.com.pl

Radosław Wasiakradoslaw.wasiak@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00