Spory z zakresu life science i postępowań regulacyjnych – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory z zakresu life science i postępowań regulacyjnych

Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu life science oraz postępowań regulacyjnych, w szczególności:
  • spory patentowe (dotyczące stwierdzenia naruszenia patentów lub przeciwnie, stwierdzenia braku naruszenia patentów chroniących leki innowacyjne) z udziałem firm, które wprowadzają lub zamierzają wprowadzić na rynek generyczne odpowiedniki leku w czasie trwania ochrony patentowej
  • spory z zakresu prawa żywnościowego
  • spory administracyjne dotyczące dopuszczania leków (w tym roślinnych) do obrotu; negatywne decyzje Ministerstwa Zdrowia były przez nas skarżone, często skutecznie, do WSA i NSA
  • spory administracyjne w sprawach wszczynanych przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego kontrolującego stosowanie ustawy refundacyjnej, m.in. w zakresie naruszenia zakazu udzielania korzyści majątkowych lub osobistych świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem m.in. wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji
  • spory administracyjne, w których reprezentujemy klientów w postępowaniach kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli kontrolującej prawidłowość realizacji umów zawartych w trybie przetargów publicznych
  • spory administracyjne, w których reprezentujemy klientów przed UOKiK w rozmaitych sprawach o naruszenie uprawnień konsumenckich

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Ewa Butkiewiczewa.butkiewicz@wardynski.com.pl

Monika Hartungmonika.hartung@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 537 82 00