Postępowania karne, w tym karno-gospodarcze – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Postępowania karne, w tym karno-gospodarcze

Globalne postępowania karne, przestępczość „białych kołnierzyków”, cyberprzestępczość, compliance i analizy due diligence

Mamy bogate doświadczenie we wszystkich aspektach prawa karnego. Prowadzimy wewnętrzne postępowania wyjaśniające i działamy w postępowaniach prowadzonych przez organy, służby i urzędy. Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych dotyczących oszustw, łapownictwa, przestępstw przeciwko spółkom i wierzycielom, prania brudnych pieniędzy oraz zmów przetargowych. Działamy jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych w postępowaniach karnych. Bronimy klientów w sprawach o przestępstwa gospodarcze i w postępowaniach ekstradycyjnych. Doradzamy również we wszystkich sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Mamy wyjątkowe doświadczenie dotyczące incydentów w cyberprzestrzeni. Reprezentujemy ofiary cyberprzestępstw w sprawach karnych i cywilnych, pomagając im odzyskać utracone środki.

Czerpiąc z naszego doświadczenia procesowego, doradzamy też w projektach compliance oraz w analizach due diligence z zakresu przeciwdziałania korupcji.

Interdyscyplinarne podejście. Łączymy znajomość prawa karnego z doświadczeniem w prawie cywilnym. Ściśle współpracujemy też z naszymi kolegami z innych zespołów w sprawach wymagających dogłębnej znajomości taktyki rozwiązywania sporów (zabezpieczenie roszczeń i inne narzędzia prawa cywilnego) lub dotyczących:

  • zamówień publicznych (wykluczenie z przetargów publicznych),
  • ochrony antymonopolowej i konsumenckiej (zmowy przetargowe i cenowe),
  • podatków (odpowiedzialność podatkowa i karnoskarbowa),
  • zatrudnienia i ochrony danych osobowych (karne naruszenia praw pracowniczych i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych),
  • spraw korporacyjnych (odpowiedzialność kadry kierowniczej, zwłaszcza w przypadku ryzyka niewypłacalności),
  • fuzji i przejęć (badanie ryzyk karnych w analizach due diligence; doradztwo w zakresie strukturyzacji transakcji oraz tzw. oświadczeń i zapewnień stron).

Dzięki takiemu podejściu możemy zapewnić klientom kompleksowe, interdyscyplinarne rozwiązania.

Najwyższa etyka zawodowa. Świadcząc nasze usługi, przestrzegamy najwyższych standardów etyki zawodowej, zwłaszcza w kwestii konfliktu interesów oraz tajemnicy adwokackiej. Z pełną determinacją reprezentujemy naszych klientów, nie naruszając przy tym naszych obowiązków wobec sądu i wymiaru sprawiedliwości.

Międzynarodowe doświadczenie i zasięg. Choć jesteśmy firmą lokalną, mamy globalne możliwości. Pracujemy dla międzynarodowych klientów i kancelarii prawnych przy multijurysdykcyjnych postępowania karnych i projektach compliance. Zapewniamy lokalną wiedzę specjalistyczną w szerszym kontekście międzynarodowym. Nasi prawnicy są nie tylko polskimi adwokatami i radcami prawnymi, ale posiadają też zagraniczne kwalifikacje (głównie solicitora Anglii i Walii), co zapewnia im wyjątkowe zrozumienie międzynarodowego kontekstu prawnego. Dzięki naszym kontaktom i zaangażowaniu w prace międzynarodowych organizacji prawniczych możemy razem z zagranicznymi kolegami świadczyć pomoc prawną w niemal wszystkich jurysdykcjach na świecie. Za naszą międzynarodową pracę dla sieci handlowej, projektowanie i wdrażanie polityki antykorupcyjnej dla klienta w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zostaliśmy w 2020 r. uhonorowani nagrodą Lex Mundi Award for Best Multijurisdictional Project.

Współpraca z ekspertami. Współpracujemy z wiodącymi, renomowanymi firmami zajmującymi się analizą ryzyka oraz z prywatnymi detektywami w celu gromadzenia i zabezpieczenia dowodów.

Uznanie. W kategorii „przestępczość gospodarcza” zajmujemy czołową pozycję w rankingu Legal 500.

Pro bono. Szeroko angażujemy się w działalność pro bono. Współpracujemy z największymi krajowymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami człowieka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Panoptykon, Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Centrum Pro Bono), biorąc udział w precedensowych sprawach. W naszej pracy zwracamy uwagę na obywatelskie, polityczne i społeczno-gospodarcze prawa człowieka oraz na prawo do rozwoju.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

 Łukasz Laseklukasz.lasek@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00