Zakres usług – pomoc publiczna i fundusze UE – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doradzamy polskim i zagranicznym przedsiębiorcom ubiegającym się o pomoc publiczną lub korzystającym z takiej pomocy

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed instytucjami Unii Europejskiej, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami udzielającymi pomocy i instytucjami nadzorującymi jej wykorzystanie.

Uczestniczyliśmy w przygotowywaniu projektów ustaw regulujących tematykę pomocy publicznej oraz wspieraliśmy partnerów publicznych i prywatnych w negocjowaniu i zawieraniu porozumień związanych z udzielaniem pomocy publicznej. Wielokrotnie występowaliśmy w imieniu klientów przed Komisją Europejską w zakończonych pomyślnie postępowaniach notyfikacyjnych oraz w postępowaniach w sprawie pomocy przyznanej bezprawnie. Nasze doświadczenie obejmuje sektory tak różne jak hutnictwo, przemysł stoczniowy, transport (kolejowy, drogowy, lotniczy, komunalny), energetyka, usługi finansowe, sektor wydawniczy, usługi medyczne, poczta, AGD, przemysł papierniczy, chemiczny, wydobywczy i motoryzacyjny czy infrastruktura komunalna.

Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach procesu pozyskiwania pomocy publicznej: od doradztwa, przez negocjowanie i implementację środków pomocowych po zagadnienia związane z kontrolą i zwrotem wsparcia.

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie różnorodnych środków wsparcia, obejmujących między innymi finansowanie z funduszy UE, ulgi w specjalnych strefach ekonomicznych i inne formy regionalnej pomocy inwestycyjnej, programy wieloletnie, instrumenty sektorowe, pakiety inwestycyjne, pomoc na restrukturyzację i ratowanie przedsiębiorstw, pomoc indywidualną (w tym w związku z prywatyzacją lub sprzedażą przedsiębiorstw), pomoc fiskalną czy wynagrodzenie za usługi świadczone w ogólnym interesie ekonomicznym.

W zależności od potrzeby w poszczególnych projektach opieramy się także na multidyscyplinarnym wsparciu prawników z naszej kancelarii specjalizujących się w takich dziedzinach jak inwestycje infrastrukturalneenergiafinansowanie projektówrozwiązywanie sporów czy prawo spółek.