Doświadczenie – pomoc publiczna i fundusze UE – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Wsparcie w zakresie pomocy publicznej

Do naszych doświadczeń w zakresie obsługi prawnej projektów związanych z pomocą publiczną należy między innymi:
 • sporządzenie skargi do Komisji Europejskiej i reprezentowanie klienta przed Komisją w sprawie pomocy publicznej udzielonej niezgodnie z prawem w sektorze pocztowym,
 • wsparcie dla międzynarodowej sieci handlowej w postępowaniu przed Komisją Europejską dotyczącym skutków korzystania z dotacji udzielonej na podstawie przepisów prawa krajowego uznanych następnie przez Komisję Europejską za niezgodne z prawem Unii Europejskiej, w tym ocena obowiązku zwrotu dotacji i analiza ryzyka prawnego związanego z powstaniem tego obowiązku,
 • doradztwo na rzecz lidera rynku AGD w Polsce w postępowaniu o zwrot dotacji w związku z restrukturyzacją właścicielską spółki,
 • doradztwo i reprezentowanie operatora sieci energetycznych w związku z dużą inwestycją liniową (postępowanie notyfikacyjne przed Komisją Europejską zakończyło się zatwierdzeniem planowanej pomocy publicznej w pełnym zakresie),
 • doradztwo na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie uzyskania pomocy publicznej na finansowanie drugiej linii metra,
 • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniu przed Komisją Europejską Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej dla polskich stoczni, w tym w zakresie sprzedaży aktywów stoczni poza procedurą upadłości w celu wykonania decyzji Komisji Europejskiej o zwrocie pomocy,
 • reprezentowanie banku zagranicznego w procesie ubiegania się o wieloletni program pomocowy dla inwestycji centrum wsparcia procesów biznesowych,
 • reprezentowanie polskiej huty w postępowaniu przed Komisją Europejską mającym na celu zatwierdzenie całej udzielonej pomocy publicznej,
 • doradztwo w projekcie inwestycyjnym typu greenfield,
 • zaangażowanie w projekty niemieckiej kolei w zachodniej Polsce oraz współpraca przy projektach kolejowych w Polsce wschodniej,
 • wsparcie oraz reprezentacja producenta części do silników w krajowych postępowaniach z zakresu pomocy publicznej,
 • szkolenie oraz doradztwo na rzecz producenta miedzi w zakresie obowiązku dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej uzyskanej pomocy publicznej,
 • doradztwo dla polskich spółek kolejowych w ramach postępowania przed Komisją Europejską dotyczącego pomocy na restrukturyzację oraz finansowania wydatków na infrastrukturę kolejową,
 • doradztwo dla niemieckiego producenta w przemyśle maszynowym w uzyskaniu finansowania ze środków Unii Europejskiej,
 • doradztwo dotyczące pakietu zachęt dla jednego z największych przetwórców drewna na świecie przy projekcie greenfield (budowa fabryki przetwórstwa celulozy na potrzeby produkcji artykułów higienicznych).