Zakres usług – podatki – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kompleksowe doradztwo podatkowe

Pomagamy klientom rozwiązywać problemy dotyczące podatków dochodowych (w tym podatków pobieranych u źródła, tzw. withholding tax, WHT), podatków pośrednich oraz cła. Doradzamy również w zakresie raportowania schematów podatkowych.

 

Doradzamy zagranicznym inwestorom przy planowaniu inwestycji w Polsce oraz polskim inwestorom przy inwestycjach za granicą. Mamy bogate doświadczenie w doradztwie transakcyjnym krajowym i międzynarodowym. Nasze doradztwo obejmuje podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz audyty podatkowe.

Wspieramy klientów przy tworzeniu polityki cen transferowych w ujęciu polskim i międzynarodowym, uzyskiwaniu uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych. Doprowadziliśmy do przeprowadzenia przez polską administrację podatkową pierwszej w Polsce procedury jednostronnej korekty dochodów będącej efektem doszacowania dochodu podmiotu powiązanego w innej jurysdykcji. Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących cen transferowych.

Kwestie podatkowe są jednymi z najistotniejszych, jakie powinny być brane pod uwagę w przypadku transakcji i reorganizacji. Doradzając w tym zakresie, poszukujemy rozwiązań podatkowych pozwalających osiągnąć cele biznesowe przy minimalnych ryzykach podatkowych.

Zapewniamy pomoc w następujących postępowaniach sądowych i administracyjnych:

 • postępowania podatkowe:
  • kontrola podatkowa i celno-skarbowa
  • postępowania podatkowe
  • postępowania przed sądami administracyjnymi oraz Trybunałem Konstytucyjnym
 • postępowania w sprawie interpretacji indywidualnych
 • postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty podatku
 • postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT
 • postępowania przed instytucjami Unii Europejskiej
 • postępowania egzekucyjne w sprawach podatkowych
 • postępowania w sprawach karnych skarbowych
 • postępowania karne z elementem podatkowym
 • postępowania w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Doradzamy funduszom private equity przy planowaniu podatkowym struktury inwestycji w Polsce, finansowaniu inwestycji, nabywaniu aktywów, dystrybucji zysków oraz wyjściu z inwestycji. Doradztwo to obejmuje również kwestie związane z inwestowaniem w Polsce za pośrednictwem polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Doradzamy polskim i zagranicznym inwestorom przy planowaniu inwestycji, finansowaniu inwestycji, realizacji inwestycji oraz wyjściu z inwestycji.

Doradzamy od strony podatkowej właścicielom platform crowdfundingowych i giełd wymiany kryptowalut. Wspieramy przy tworzeniu strategii dla twórców projektów blockchainowych (m.in. w zakresie tokenizacji instrumentów finansowych). Doradzamy w sprawach podatkowych w zakresie projektów sharing economy.

Doradzamy klientom w kwestiach podatkowych i z obszaru ubezpieczeń społecznych związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym pracowników zagranicznych, delegowaniem pracowników i przyjmowaniem pracowników delegowanych. Pomagamy klientom przy ocenie skutków podatkowych i w zakresie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju świadczeń dokonywanych na rzecz pracowników, współpracowników i członków zarządu, w tym programów motywacyjnych (np. programy oparte na akcjach). Przygotowujemy i wdrażamy efektywne struktury zatrudniania i wynagradzania członków zarządu oraz kadry menedżerskiej.

Naszymi klientami są działające w Polsce banki (w tym banki inwestycyjne), oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznych, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, organizacje zarządzające systemami kart płatniczych oraz zagraniczne banki i instytucje finansowe.

Doradzamy osobom fizycznym w zakresie ich majątkowej sytuacji osobistej i rodzinnej. Połączenie wiedzy i doświadczenia w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego ze znajomością innych dziedzin prawa (prawo prywatne, prawo rodzinne i spadkowe) pozwala nam dostarczać klientom rozwiązania związane z zarządzaniem majątkiem, inwestycjami oraz planowaniem majątkowym.

Nasze doradztwo obejmuje kwestie dotyczące podatków dochodowych, podatków spadkowych, podatków od darowizn i podatków majątkowych. Wspieramy również klientów w zakresie prawidłowego raportowania podatkowego w różnych krajach.