Ugoda po dziesięciu latach sporu o światłowód – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Ugoda po dziesięciu latach sporu o światłowód

Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy doradzali Danish-Polish Telecommunications Group I/S (DPTG) w postępowaniach związanych z odzyskaniem wierzytelności wobec Telekomunikacji Polskiej S.A. (TPSA) w kwocie 550 milionów euro.

W styczniu 2012 r. Telekomunikacja Polska S.A. (TPSA) i duńska spółka Danish-Polish Telecommunications Group I/S (DPTG), kontrolowana przez GN Store Nord A/S i TDC A/S, zawarły ugodę kończącą ponad dziesięcioletni spór dotyczący wynagrodzenia za korzystanie przez TPSA z magistrali światłowodowej wybudowanej w latach 1991-1993 przez DPTG.

Zgodnie z ugodą TPSA zapłaciła DPTG kwotę 550 milionów euro, a DPTG cofnęła pozwy i wnioski o zabezpieczenie lub egzekucję wierzytelności w postępowaniach sądowych, które toczyły się między innymi w Austrii, Polsce, Holandii, Francji, Irlandii i USA (ich przebieg był relacjonowany w komunikatach giełdowych TPSA oraz spółek kontrolujących DPTG.) Ugoda zakończyła trwający od 2001 roku spór DPTG i TPSA, który rozpatrywany był według zasad UNCITRAL przed sądem arbitrażowym w Wiedniu.

Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy – adwokat Tomasz Wardyński, radca prawny Konrad Grotowski i adwokat Jan Ciećwierz – przez ponad dwa lata doradzali DPTG i austriackim prawnikom z kancelarii Wolf Theiss reprezentującym DPTG w wiedeńskim postępowaniu arbitrażowym oraz, wspólnie z prawnikami z kancelarii Salans, reprezentowali DPTG i GN Store Nord A/S w postępowaniach przed polskimi sądami.

Doradcami TPSA w Polsce byli między innymi prawnicy z kancelarii Linklaters.