Zakres usług – nieruchomości – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kompleksowo doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z obsługą rynku nieruchomości

Doradzamy w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz publicznego, w tym w szczególności w zakresie prawa rzeczowego, umów obligacyjnych, gospodarki nieruchomościami, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego.

Utrzymujemy kontakty z najlepszymi doradcami na świecie i mamy dostęp do globalnego know-how, dzięki czemu obsługujemy klientów na najwyższym poziomie, według międzynarodowych standardów oraz z uwzględnieniem wątków transgranicznych. Członkowie naszego zespołu władają językami angielskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.

Doradzamy klientom w obrocie nieruchomościami zarówno w formule asset-transaction, jak i share-transaction. Wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania prawne, finansowe i podatkowe oraz przedstawiamy optymalną dla klienta strukturę transakcji. Przygotowujemy i negocjujemy dokumenty transakcyjne (m.in. umowy przedwstępne, umowy warunkowe, umowy przeniesienia praw do nieruchomości). Pomagamy wybrać najkorzystniejsze dla klienta formy zabezpieczenia kontraktów. Doradzamy w postępowaniach przetargowych, świadczymy pomoc prawną przy uzyskiwaniu finansowania zewnętrznego inwestycji. Mamy ugruntowane doświadczenie w praktycznie każdym typie transakcji (sale and lease-backbuild to suit).

Prowadzimy kompleksowe analizy prawne nieruchomości (w tym m.in. nieruchomości niezabudowanych, nieruchomości rolnych, nieruchomości komercyjnych zabudowanych budynkami handlowymi, biurowymi, magazynowymi, przemysłowymi, hotelowymi, wielorodzinnymi i jednorodzinnymi oraz o mieszanych funkcjach) oraz analizy prawne spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych. Identyfikujemy ryzyka prawne i poszukujemy optymalnego dla klienta sposobu ich ograniczenia albo wyeliminowania poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu powierzchni we wszystkich typach obiektów, np. biurowcach, galeriach i parkach handlowych, obiektach magazynowych, przemysłowych, hotelach, szpitalach, apartamentach zarówno po stronie najemców, jak i wynajmujących. Mamy bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze obiektów komercyjnych w zakresie wykonywania umów najmu. Sporządzamy porozumienia dodatkowe, aneksy, wypowiedzenia, a także opinie prawne dotyczące problemów prawnych pojawiających się w praktyce funkcjonowania obiektów oraz działalności operacyjnej wynajmujących i najemców. Sporządzamy i negocjujemy umowy dzierżawy, w tym także dotyczące nieruchomości rolnych.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną wszelkich przedsięwzięć deweloperskich polegających na realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, magazynowych, hotelowych czy przemysłowych, obejmującą w szczególności: analizę prawną nieruchomości, obsługę transakcyjną oraz potransakcyjną, reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz przed sądami w sprawach dotyczących realizacji inwestycji deweloperskich, przygotowanie i negocjowanie umów z projektantami, wykonawcami robót budowlanych, dochodzenie roszczeń od wykonawców robót.

Doradzamy wielu klientom z branży hotelarsko-rekreacyjnej, w tym międzynarodowym sieciom hoteli lub domów seniora, a także inwestorom indywidualnym, przy zakładaniu i prowadzeniu działalności w Polsce, analizowaniu stanu prawnego nieruchomości, przeprowadzaniu transakcji, negocjowaniu i zawieraniu różnego rodzaju umów dotyczących prowadzenia działalności hotelowej, umów najmu, o zarządzanie, umów franszyzowych, udzielaniu zabezpieczeń, zarządzaniu portfelem nieruchomości.

Reprezentujemy klientów w czynnościach przedsądowych, m.in. przygotowujemy strategię postępowania, sporządzamy wezwania, zawezwania do prób ugodowych, sporządzamy i negocjujemy warunki ugód, w tym dotyczące kontraktów budowlanych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i postępowaniach administracyjnych, dotyczących w szczególności regulowania stanów prawnych nieruchomości, roszczeń mających za przedmiot nieruchomości, prawa zabudowy i zagospodarowania nieruchomości.

Oceniamy prawną możliwość zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym i z prawem budowlanym. Wspieramy inwestorów w rozmowach z lokalną administracją w celu przygotowania zmian lub wyjaśnienia treści planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z zagospodarowaniem nieruchomości.

Przeprowadzamy kompleksowe analizy i czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji, w szczególności podejmujemy działania prowadzące do wykreślenia obciążeń z ksiąg wieczystych.

Przygotowujemy opinie prawne z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego dotyczące problemów prawnych związanych z nieruchomościami.