Doświadczenie – doradztwo i postępowania regulacyjne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

Doradztwo regulacyjne

 • Przygotowaliśmy przewodniki regulacyjne m.in. dla producenta nawozów z Holandii, amerykańskiego producenta nasion i producenta kosmetyków z Niemiec.
 • Dla niemieckiego producenta samochodów przygotowaliśmy opracowanie regulacyjne dotyczące możliwości wprowadzenia na polski rynek samochodów autonomicznych.
 • Przygotowaliśmy memorandum dotyczące oznakowania pił oraz kosiarek w Polsce.
 • Opiniowaliśmy możliwość wprowadzenia na polski rynek grupy produktów z pogranicza leku i suplementu diety; ocenialiśmy ryzyko w postępowaniu notyfikacyjnym przed Głównym Inspektorem Sanitarnym.
 • Doradzaliśmy w sprawach związanych z wprowadzeniem do obrotu, stosowaniem i prawidłowym oznakowaniem środków ochrony roślin, a także zagospodarowaniem odpadów opakowań po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.
 • Przygotowaliśmy przewodniki/instrukcje postępowania na wypadek niezapowiedzianej kontroli UOKiK dla klientów z różnych branż.
 • Dla kilku zagranicznych banków i firm inwestycyjnych przygotowaliśmy dokumentację związaną z otwarciem oddziału lub przedstawicielstwa w Polsce.
 • Doradzaliśmy kilku bankom i domom maklerskim w zakresie dostosowania regulaminów do wymogów MiFID.
 • Doradzaliśmy spółkom publicznym w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z MAR.

 

Postępowania regulacyjne

 • Reprezentowaliśmy wiodącego producenta żywności zmodyfikowanej genetycznie w toczącym się przed sądami administracyjnymi sporze z organami administracji dotyczącym możliwości sprzedaży GMO w Polsce.
 • Reprezentowaliśmy dystrybutora środków ochrony roślin przed Ministrem Zdrowia oraz Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych w sprawie dotyczącej rejestracji produktów.
 • Reprezentowaliśmy producenta suplementów diety w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Sanitarnym w związku z niezachowaniem wymogów dotyczących składu i notyfikacji suplementów diety.
 • Uzyskaliśmy zgody Prezesa UOKiK na dokonanie ponad 200 koncentracji dotyczących rynku krajowego oraz rynków zagranicznych.
 • Przeprowadziliśmy kompleksowy audyt działalności kadry zarządzającej dużego producenta materiałów budowlanych obejmujący weryfikację korespondencji mailowej z przedstawicielami kontrahentów wraz z analizą umów handlowych, a następnie przygotowaliśmy raport i zalecenia pokontrolne oraz przeprowadziliśmy szkolenia w zakresie przestrzegania przepisów prawa konkurencji.
 • Przeprowadziliśmy i nadzorowaliśmy próbną symulację niezapowiedzianej kontroli UOKiK (mock dawn raid) oraz przygotowaliśmy wskazania pokontrolne dla podmiotu działającego na rynku paliw płynnych.
 • Reprezentowaliśmy podmioty w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego m.in. w zakresie uzyskania licencji maklerskiej i uzyskania zgody na nabycie akcji domu maklerskiego.
 • Reprezentowaliśmy klientów w prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowaniach o naruszenie prawa.