Zakres usług – doradztwo i postępowania regulacyjne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kompleksowe doradztwo i reprezentacja w sprawach regulacyjnych

Pomagamy klientom z wielu branż w spełnieniu wymagań regulacyjnych mających zastosowanie do prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Doradzamy, jakie licencje lub zezwolenia są potrzebne, by móc prowadzić określoną działalność gospodarczą.

Doradzamy w zakresie warunków wprowadzania do obrotu produktów oraz usług poddanych szczególnym regulacjom prawnym.

Przygotowujemy przewodniki regulacyjne dla poszczególnych sektorów biznesu.

Doradzamy, w jaki sposób spełniać wymogi regulacyjne w prowadzonej działalności i jak optymalizować obciążenia regulacyjne firmy.

Przedstawiamy kierunki zmian w polskich i europejskich przepisach branżowych i pomagamy klientom przygotować się na możliwe scenariusze zmian.

Reprezentujemy klientów przed organami administracji, na etapie kontroli przedsiębiorców oraz w postępowaniach pokontrolnych, jak również w sprawach spornych przed sądami administracyjnymi.

Pomagamy określić i wypełnić obowiązki wynikające z przepisów dotyczących mieszanin chemicznych, substancji promieniotwórczych, materiałów wybuchowych, odpadów, opakowań, środków ochrony roślin itp.

Przygotowujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pomagamy opracować i wdrożyć wewnątrzfirmowe programy zgodności z prawem konkurencji (compliance). Przeprowadzamy dostosowane do klienta i branży szkolenia wewnętrzne dotyczące kwestii praktycznych, takich jak zachowanie się w przypadku niezapowiedzianej kontroli (dawn raid) polskich lub europejskich organów antymonopolowych czy przestrzeganie właściwych zasad w relacjach z podmiotami konkurencyjnymi, klientami, dystrybutorami i dostawcami.