Doświadczenie – reprywatyzacja – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

Sprawami reprywatyzacyjnymi zajmujemy się od początku działalności kancelarii.

Prowadziliśmy m.in.:

  • sprawy dotyczące wielu nieruchomości warszawskich, w tym m.in. przy Krakowskim Przedmieściu, Alejach Ujazdowskich, Nowym Świecie, ul. Puławskiej, Al. Niepodległości, ul. Hożej, ul. Wilczej, jak i stanowiących wówczas grunty rolne,
  • sprawy dotyczące nieruchomości zajmowanych przez ambasady i inne przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce,
  • sprawy dotyczące zespołów pałacowo-parkowych w całej Polsce,
  • sprawy dotyczące dużych kompleksów przemysłowych i uzdrowiskowych,
  • sprawy dotyczące majątków rolnych,
  • sprawy z elementami międzynarodowymi lub międzyrządowymi,
  • sprawy dotyczące nieruchomości kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce,
  • bardzo wiele postępowań odszkodowawczych, uzyskując wielomilionowe odszkodowania od Skarbu Państwa i m.st. Warszawy.