Zakres usług – bankowość i finansowanie projektów – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Pełna obsługa prawna w zakresie finansowań

Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie finansowań (zwłaszcza finansowania projektów, nabywania nieruchomości oraz przejęć spółek) oraz restrukturyzacji zadłużenia.

Doradzamy również w zakresie zagadnień regulacyjnych dotyczących funkcjonowania banków i instytucji finansowych, w transakcjach sekurytyzacyjnych i sprzedaży pakietów wierzytelności, emisjach papierów dłużnych, a także przy zakładaniu oddziałów instytucji kredytowych.

Wśród naszych klientów są największe krajowe i zagraniczne banki i inne instytucje finansowe, fundusze private equity, powiernicy obligacji, jak również sami obligatariusze. Działamy dla kredytobiorców z wielu branż, w tym sektora usług, nieruchomościowego, produkcyjnego, energetycznego oraz hutniczego.

Dzięki regularnej współpracy z najlepszymi kancelariami międzynarodowymi działającymi na głównych rynkach finansowych świata efektywnie doradzamy klientom w międzynarodowych transakcjach finansowania całych grup kapitałowych.

Regularnie prowadzimy szkolenia z zakresu finansowania, restrukturyzacji zadłużenia i innych zagadnień dotyczących obszaru bankowości. Naszym klientom oferujemy też bezpłatne szkolenia wewnętrzne dostosowane do ich potrzeb.

Jako członek Loan Market Association na bieżąco korzystamy z dostępu do wzorcowej dokumentacji kredytowej oraz do szkoleń organizowanych przez LMA.

Doradzamy bankom oraz przedsiębiorcom uzyskującym różnego typu finansowanie czy refinansowanie konsorcjalne swojej działalności zarówno inwestycyjnej, jak i bieżącej.

Doradzamy inwestorom, deweloperom oraz bankom przy transakcjach międzynarodowych i krajowych (zarówno bilateralnych, jak i konsorcjalnych). W dokumentacji kredytowej dotyczącej nowych projektów wykorzystujemy bogate doświadczenia zdobywane przy restrukturyzacji kredytów nieruchomościowych.

Działamy zarówno dla banków, jak i dla kredytobiorców (w tym funduszy private equity) przy finansowaniach lewarowanych na majątku spółek nabywanych i ich lokalnych podmiotów zależnych. Transakcje tego typu zazwyczaj wiążą się z ustanowieniem zabezpieczeń na majątku polskich spółek zależnych oraz doradztwem dotyczącym ograniczeń w finansowaniu przejęć przez spółki przejmowane. Regularnie bierzemy udział w międzynarodowych transakcjach przejęcia grup kapitałowych, w których skład wchodzą polskie spółki. Doradzamy przy refinansowaniu istniejącego zadłużenia akwizycyjnego, w tym z wykorzystaniem finansowania przez emisję papierów dłużnych.

Doradzamy bankom, przedsiębiorcom uzyskującym finansowanie dla swoich projektów, jak również instytucjom administracji publicznej przy dużych projektach infrastrukturalnych, w tym energetycznych.

 

Doradzamy w transakcjach finansowania typu asset finance obejmujących w szczególności finansowanie statków, samolotów oraz różnego rodzaju maszyn. Mamy doświadczenie w zakresie produktów leasingowych oraz innych struktur dostosowywanych do regulacji podatkowych.

Doradzamy przy emisjach obligacji i innych papierów dłużnych, w tym obligacji korporacyjnych (prywatnych i publicznych), obligacji zamiennych, papierów krótkoterminowych (commercial papers), bankowych papierów wartościowych, jak również podporządkowanych emisji w ramach grup kapitałowych. Naszymi klientami są emitenci, organizatorzy emisji, obligatariusze, jak również powiernicy euroobligacji polskich emitentów. Doradzamy przy negocjowaniu dokumentacji programów emisji papierów dłużnych, w prywatnych i publicznych emisjach, restrukturyzacji zadłużenia z obligacji, refinansowaniu zadłużenia kredytowego za pomocą emisji obligacji (high yield bonds), a także w sytuacji niewypłacalności polskiego emitenta lub gwaranta. Pomagamy również emitentom przy wprowadzaniu obligacji do obrotu na zorganizowanych rynkach.

Od lat uczestniczymy w największych transakcjach restrukturyzacji zadłużenia na polskim rynku. Działamy na rzecz kredytodawców (zarówno tych z najwyższym pierwszeństwem – senior lenders, jak i kredytodawców typu mezzanine), obligatariuszy, powierników obligacji, jak również po drugiej stronie – dla spółek przechodzących trudności finansowe, w tym spółek publicznych.

Pomagamy przygotować odpowiednią strukturę transakcji obrotu wierzytelnościami, w tym również z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. W przypadku skomplikowanych, wielopodmiotowych i międzynarodowych transakcji wymaga to wielowątkowej analizy różnych przepisów prawa. Doradzamy zwłaszcza w zakresie zasad przenoszenia zabezpieczeń wierzytelności, wpływu przeniesienia wierzytelności na postępowania egzekucyjne oraz upadłościowe, zasad wyboru prawa dla umów sprzedaży wierzytelności itd.

Tworzymy wzorce umów w zakresie obrotu wierzytelnościami. Dla klientów, którzy regularnie dokonują transakcji na wierzytelnościach, przygotowujemy różne warianty tych samych umów w zależności od natury wierzytelności będących przedmiotem transakcji, rodzajów zabezpieczeń itd. Doradzamy też przy tworzeniu elektronicznych platform obrotu wierzytelnościami.

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa transakcyjnego. Przygotowujemy instrumentarium prawne dla całej transakcji, począwszy od dokumentacji przetargowej, poprzez wzory umów, na dokumentacji dotyczącej przenoszenia zabezpieczeń kończąc. W razie potrzeby przeprowadzamy również due diligence wierzytelności będących przedmiotem transakcji.

Regularnie doradzamy bankom i innym instytucjom finansowym we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych. Dotyczy to nie tylko spraw spornych, upadłościowych, rejestrowych, ale również postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Prowadzimy także postępowania egzekucyjne na rzecz naszych klientów bankowych oraz przygotowujemy strategie działania na wypadek naruszenia umów finansowych, prób wyprowadzenia majątku lub niepowodzenia restrukturyzacji.