Stefan Feliniak – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Stefan Feliniak

Stefan Feliniak

radca prawny

Transakcje: finansowanie projektów, akwizycji, eksportu i wierzytelności, restrukturyzacje

Stefan Feliniak doradza klientom przy transakcjach finansowania i restrukturyzacji istniejącego zadłużenia.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie finansowania eksportu, zarówno w formule bilansowej, jak i projektowej. Brał udział w szeregu transakcji kredytowych korzystających z oficjalnego wsparcia w ramach konsensusu OECD.

Doradzał krajowym oraz międzynarodowym finansującym i kredytobiorcom przy finansowaniu dłużnym akwizycji, w tym transakcji zakupu lewarowanego, oraz przy finansowych aspektach transakcji M&A. Jego doświadczenie obejmuje finansowanie zarówno przejęć zagranicznych dokonywanych przez polskie podmioty, jak i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

Brał udział w skomplikowanych procesach restrukturyzacji zadłużenia spółek i grup kapitałowych z udziałem licznych grup interesariuszy. Doradzał wierzycielom i inwestorom w związku z dezinwestycjami aktywów w trudnej sytuacji.

Regularnie doradza w zakresie transakcji faktoringowych i innych form finansowania w oparciu o wierzytelności, jak również sekurytyzacji.