Rafał Świerzbiński – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Rafał Świerzbiński

radca prawny
Doradza wykonawcom realizującym inwestycje w Polsce

Rafał Świerzbiński doradza podmiotom krajowym oraz zagranicznym w zakresie prawa zamówień publicznych.

Ma doświadczenie w obsłudze klientów realizujących kontrakty infrastrukturalne, w szczególności kolejowe. Reprezentuje zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jest wykładowcą na Politechnice Gdańskiej na studiach podyplomowych na kierunku zamówienia publiczne.

wydział prawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych specjalizujących się w doradztwie z zakresu zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie