Doradzaliśmy konsorcjum banków w związku z finansowaniem Work Service S.A. – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doradzaliśmy konsorcjum banków w związku z finansowaniem Work Service S.A.

Doradztwo obejmowało przygotowanie i negocjacje dokumentacji kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń. Wartość transakcji to 105 milionów złotych.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała konsorcjum banków, w skład którego weszły BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A. oraz Polski Bank Przedsiębiorczości S.A., w zakresie finansowania spółek z grupy kapitałowej Work Service S.A. Wartość transakcji wyniosła 105 milionów złotych, na którą to kwotę złożyły się kredyty przeznaczone na refinansowanie zarówno polskiego, jak i zagranicznego zadłużenia spółek z grupy kapitałowej Work Service S.A., oraz na finansowanie bieżącej działalności grupy.

Doradztwo prawne kancelarii Wardyński i Wspólnicy obejmowało przygotowanie oraz negocjacje dokumentacji kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń rządzonej prawem polskim, a także kompleksową koordynację prac doradców zagranicznych konsorcjum w trzech innych krajach w zakresie dokumentacji zabezpieczeń, dotyczących aktywów zagranicznych spółek z grupy kapitałowej Work Service S.A.

Przy projekcie pracowali Łukasz Szegda, wspólnik odpowiedzialny za Zespół Bankowości i Finansowania Projektów kancelarii oraz Michał Kalicki i Jakub Koziński.

Grupa kapitałowa Work Service S.A. to największy gracz na polskim rynku usług HR, który swoją działalność prowadzi także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Czechach, Słowacji, Rosji, Niemczech, Turcji, Rumunii i na Ukrainie. Work Service S.A. jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka ściśle współpracuje z ponad 2 200 klientami, dla których codziennie zatrudnia i obsługuje ponad 21 tys. pracowników. Rocznie dzięki Work Service znajduje pracę 150 tys. osób.