Wygrana w sprawie przeciwko Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Wygrana w sprawie przeciwko Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

WSA w Warszawie w dwóch nieprawomocnych wyrokach z 22 maja 2019 r. (I SA/Wa 2145/18 i I SA/Wa 2146/18) uwzględnił skargi klientów kancelarii na decyzje Komisji dotyczące nieruchomości warszawskiej przy ul. Smolnej 32.

Sąd potwierdził, że przesłanka posiadania z art. 7 ust. 1 dekretu warszawskiego dotyczyła jedynie następców prawnych dotychczasowego właściciela nieruchomości, a po 1946 r. zupełnie straciła na znaczeniu. Uznano również, że wydanie decyzji zwrotowej na rzecz osób nieżyjących jest wadą możliwą do zaakceptowania w państwie prawa, jeżeli następnie udało się ustalić pełen krąg spadkobierców wszystkich właścicieli i odpowiednio zmieniono decyzję zwrotową.

Więcej o tych wyrokach piszemy tutaj.