Wpis do rejestru osób niepożądanych naruszał dobra osobiste – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Wpis do rejestru osób niepożądanych naruszał dobra osobiste

Artur Pietryka i Magdalena Kotowicz, na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, reprezentowali pro bono obywatela Tunezji, pana M.H., który – choć posiadał zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce – został bez swojej wiedzy wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Na skutek wpisu M.H., wracając do Polski z Tunezji, został zatrzymany przez Straż Graniczną, spędził trzy dni na lotnisku w pomieszczeniu dla zatrzymanych, po czym został odesłany do Turcji, gdzie przebywał kolejne osiem dni. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że wpis do rejestru osób niepożądanych naruszył dobra osobiste osoby, która ośrodek interesów życiowych ma właśnie w Polsce, i zasądził odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, co potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wyrok jest prawomocny.

Więcej informacji na stronie HFPC.