Społeczna Inicjatywa Narkopolityki przeciwko Facebookowi – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki przeciwko Facebookowi

Na prośbę Fundacji Panoptykon kancelaria Wardyński i Wspólnicy pro bono reprezentuje Społeczną Inicjatywę Narkopolityki (SIN) w procesie wytoczonym Facebookowi o naruszenie dóbr osobistych.

SIN to organizacja pozarządowa, która od lat zajmuje się promowaniem wiedzy o szkodliwym działaniu środków psychoaktywnych oraz pomaganiem osobom, które zażywają takie substancje. Sprawa dotyczy blokowania przez Facebooka stron, kont oraz grup prowadzonych przez SIN.

W 2018 r. Facebook – który był strategiczną platformą działań SIN – bez ostrzeżenia i przejrzystych wyjaśnień usunął strony i grupy SIN, uznając je za „niezgodne ze Standardami społeczności”. Pozew przeciwko Facebookowi o naruszenie dóbr osobistych trafił do sądu w maju 2019 r. SIN argumentował w nim m.in., że nałożone blokady niesłusznie ograniczały organizacji możliwość rozpowszechniania informacji, wyrażania poglądów i komunikowania się ze swoimi odbiorcami.

2 lipca 2019 r. sąd rozpatrujący sprawę wydał postanowienie, w którym tymczasowo zakazał Facebookowi usuwania stron, kont i grup prowadzonych na Facebooku i Instagramie przez Społeczną Inicjatywę Narkopolityki, a także blokowania jej pojedynczych postów. Wydane przez sąd postanowienie ma charakter tymczasowy i nie przesądza końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Facebook Ireland będzie mógł zaskarżyć postanowienie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sprawę prowadzą Łukasz Lasek, Piotr GolędzinowskiBartosz Troczyński z praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych.

Więcej >>>