Restrukturyzacja zadłużenia grupy Work Service S.A. – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Restrukturyzacja zadłużenia grupy Work Service S.A.

Praktyka bankowości i finansowania projektów kancelarii Wardyński i Wspólnicy doradzała konsorcjum banków Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Millennium S.A. Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia grupy Work Service S.A.

Ponad dwuletni proces restrukturyzacji zadłużenia obejmował kilka kompleksowych aneksów do umowy kredytowej, przystąpienie do umowy kredytowej dodatkowego kredytodawcy i wielu poręczycieli, a także systematyczne ustanawianie szeregu zabezpieczeń na rzecz banków, w tym na zagranicznych aktywach grupy.

Proces restrukturyzacji zadłużenia znacząco przybrał na dynamice w ostatnich miesiącach. Ostatnie dwa etapy obejmowały sprzedaż przez Work Service S.A. akcji w Exact Systems S.A, z częściowym przeznaczeniem uzyskanych środków na spłatę zadłużenia wobec banków, a następnie przedłużenie terminów zapadalności pozostałego zadłużenia bankowego i zadłużenia obligacyjnego oraz pozyskanie przez grupę nowych limitów faktoringowych.

W ramach procesu restrukturyzacji zadłużenia kancelaria Wardyński i Wspólnicy  koordynowała prace doradców zagranicznych w Belgii, Czechach, Niemczech, Słowacji oraz na Węgrzech.

Restrukturyzacja zadłużenia grupy Work Service S.A. jest uznawana za jedną z najbardziej skomplikowanych transakcji restrukturyzacji zadłużenia ostatnich lat na polskim rynku.

Zakończenie procesu restrukturyzacji zadłużenia umożliwi grupie Work Service S.A. kontynuację procesu restrukturyzacji operacyjnej, w tym sprzedaży aktywów, co pozwoli na spłatę pozostałego zadłużenia bankowego oraz zadłużenia obligacyjnego w nowo ustalonych terminach.

Doradcą finansowym grupy Work Service S.A. była firma doradcza PwC, a doradcą prawnym kancelaria Clifford Chance. Obligatariuszom doradzała kancelaria Allen & Overy.