Restrukturyzacja zadłużenia grupy OT Logistics S.A. – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Restrukturyzacja zadłużenia grupy OT Logistics S.A.

Praktyka bankowości i finansowania projektów kancelarii Wardyński i Wspólnicy doradzała głównym obligatariuszom serii D i F w związku z restrukturyzacją zadłużenia grupy OT Logistics S.A.

Ponad półroczny proces restrukturyzacji zadłużenia obejmował ustalenie zasad spłaty zadłużenia wobec kilku różnych grup wierzycieli przez notowaną na GPW grupę OT Logistics S.A., najbardziej wszechstronnego operatora portowego w Polsce, lidera w transporcie wodno-śródlądowym w kraju oraz na terenie Niemiec. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy świadczyła kompleksowe doradztwo dla największych obligatariuszy serii D i F obligacji wyemitowanych przez OT Logistics S.A. i notowanych na Catalyst, w związku z planowaną emisją obligacji serii H. Przeprowadzenie emisji zabezpieczonych obligacji serii H było ostatnim z kluczowych etapów restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy OT Logistics. W wyniku restrukturyzacji OT Logistics S.A. odroczył również spłatę kredytów i obligacji serii G.

Restrukturyzacja zadłużenia grupy OT Logistics S.A. jest obok restrukturyzacji Work Service S.A. kolejną skomplikowaną transakcją restrukturyzacji zadłużenia z udziałem kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Warto wspomnieć, że restrukturyzacja Work Service S.A. została uznana w rankingu Rzeczpospolitej za „najbardziej złożoną i dynamicznie przeprowadzoną restrukturyzację finansową na rynku w Polsce w 2018 r.”.