Restrukturyzacja zadłużenia Grupy OT Logistics – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Restrukturyzacja zadłużenia Grupy OT Logistics

W latach 2018-2023 doradzaliśmy w kompleksowej restrukturyzacji zadłużenia Grupy OT Logistics jako doradca prawny większościowych obligatariuszy serii H – funduszy emerytalny zarządzanych przez Allianz oraz Generali (dawny Metlife). Z końcem marca 2023 r. ostatni wierzyciele finansowi zostali zaspokojeni i Grupa spłaciła całość swojego zadłużenia.

Transakcja jest przykładem udanej restrukturyzacji pozasądowej i konsensualnej z pełnym zaspokojeniem wszystkich wierzycieli finansowych.

Restrukturyzacja była wyjątkowo skomplikowana pod względem relacji międzywierzycielskich, zależności wewnątrzgrupowych i partnerów inwestycyjnych.

Transakcja pokazała, że możliwy jest całościowy wykup obligacji w sytuacji restrukturyzacyjnej, a skuteczne zarządzanie portfelem i determinacja funduszy zarządzających portfelem aktywów może przynieść efekty w postaci odzyskania należności. Transakcja ma więc też duże znaczenie z punktu widzenia zaufania do polskiego rynku kapitałowego, szczególnie w kontekście OFE.

Ważna była także koordynacja i współpraca z agentami zabezpieczeń, którzy byli podmiotami niepowiązanymi w żaden sposób z obligatariuszami.