O Czech Desk

Go to content

Czech Desk

O Czech Desk

Díky četným zkušenostem s prací s klienty a s advokátními kancelářemi z České republiky plně chápeme očekávání českých podnikatelů vyplývající ze specifika jejich podnikání. Vycházíme vstříc různorodým potřebám klientů, zejména v rozsahu komunikace v českém jazyce.

Náš tým zaručuje komplexní právní služby za podpory právníků, kteří jsou odborníky v jednotlivých právních oblastech  a mají zkušenosti s prací s klienty z řady různých hospodářských odvětví.

Českým klientům pomáháme především v otázkách spojených s:

  • založením společnosti s ručením omezeným nebo pobočky zahraničního podnikatele,
  • vedením regulované činnosti,
  • uzavíráním obchodních smluv se zohledněnním daňových otázek,
  • účastí na výběrových řízeních a v souvislosti s veřejnými zakázkami,
  • investicemi, včetně těch, které souvisejí s infrastrukturou, dopravou nebo energetikou,
  • řešením soudních a mimosoudních sporů.

V rámci Czech Desk zajišťujeme právní poradenství v angličtině.