O kanceláři – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Czech Desk

O kanceláři

Advokátní kancelář Wardyński a Wspólnicy, založená v roce 1988, je jednou z největších nezávislých advokátních kanceláří v Polsku. Zaměřujeme se na podnikatelské potřeby našich klientů, pomáháme jim najít efektivní a praktická řešení nejsložitějších právních problémů.

Klienti i konkurence si společnosti velice cení za její služby v oblasti řešení sporů, obchodního práva, práva duševního vlastnictví a nemovitostí.

V současné době ve společnosti pracuje více než 150 právníků, kteří poskytují právní služby v polštině, angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, ruštině, češtině a korejštině. Naše kanceláře jsou umístěny ve Varšavě, Krakově, Poznani a Vratislavi.

Poskytujeme poradenství v následujících oblastech: bankovnictví a finanční právo (včetně projektového financování), compliance a vnitřní předpisy, soudní a mimosoudní řešení sporů (včetně vymáhání pohledávek), poradenství v oblasti investic do infrastruktury a nemovitostí, nemovitosti (včetně stavebního práva, FIDIC a reprivatizací), obchodní smlouvy, nové technologie (včetně oblasti fintech), ochrana osobních údajů, ochrana hospodářské soutěže, právo životního prostředí, poradenství v oblasti odškodnění, poradenství v oblasti outsourcing, daňové poradenství, private equity, právo Evropské unie, veřejná podpora a investiční pobídky, pracovní právo, korporátní právo, hospodářská kriminalita, kapitálové trhy, pojištění, insolvence a restrukturalizace, duševní vlastnictví, veřejné zakázky a poradenství v oblasti PPP. Poskytujeme poradenství také privátním klientům, startupům, klientům ze sektoru stavebnictví, sektoru energetiky, chemického průmyslu a hutnictví, obchodu a distribuce, námořní, železniční a letecké dopravy, médií a reklamy, zdravotní péče, výroby, zemědělství, sportu a cestovního ruchu, dopravy a logistiky, zbrojařského průmyslu, potravinářského a farmaceutického průmyslu a FMCG.

Sdílíme své znalosti a zkušenosti prostřednictvím portálu pro právníky a podnikatele (www.codozasady.pl), prostřednictvím firemní Ročenky a četných publikací a studií.