Zakres usług – zbrojeniowy – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doradztwo dla sektora zbrojeniowego

Doradzamy na każdym etapie postępowania wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówień w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

Mamy doświadczenie w obsłudze podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w szczególności dotyczących dostawy sprzętu i uzbrojenia.

Zapewniamy wsparcie w procesie negocjowania umów offsetowych. Doradzamy we wszystkich aspektach związanych z podmiotową stroną zamówienia. Między innymi przygotowujemy umowy konsorcjum i uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy wykonawcami zamierzającymi wspólnie ubiegać się o zamówienie, doradzamy w aspektach związanych z podwykonawstwem oraz poleganiem na zasobach podmiotów trzecich. Reprezentujemy także wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Służymy także doradztwem regulacyjnym w kontekście rozwiązań kryptograficznych oraz produktów podwójnego zastosowania (dual-use).

Nasi prawnicy są autorami publikacji z zakresu zamówień w obronności m.in. dla KOTRA (organizacja zajmująca się promowaniem polsko-koreańskiej współpracy ekonomicznej i wymiany handlowej oraz inwestycjami zagranicznymi). Są też współautorami pierwszej w Polsce publikacji na temat prawnych aspektów wykorzystania dronów w celach wojskowych.