Zakres usług – transport, logistyka, spedycja – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kompleksowa obsługa prawna w dziedzinie logistyki, spedycji i transportu

Doradzamy w sprawach związanych z dostępem do rynku spedycji i transportu lotniczego, drogowego i kolejowego, do infrastruktury lotniczej, drogowej i kolejowej, nabywaniem tytułów prawnych do nieruchomości (centrów logistycznych, magazynów, hangarów lotniczych itp.) i środków transportu (statków powietrznych, taboru kolejowego, samochodów itp.), finansowaniem nabywania praw do nieruchomości i środków transportu, a także zawieraniem umów spedycji, przewozu, składu, przechowania, sprzedaży, najmu, kredytu, leasingu finansowego i operacyjnego.

Nasze usługi to przede wszystkim:

 • analizy stanu prawnego nieruchomości, infrastruktury lotniczej, drogowej, kolejowej, i środków transportu,
 • doradztwo prawne dotyczące realizacji inwestycji lotniczych, drogowych i kolejowych, w tym strukturyzowanie, redagowanie umów, uzyskiwanie zezwoleń,
 • doradztwo prawne związane z budową centrów logistycznych i magazynów, w tym w formule „zaprojektuj i zbuduj” albo z podziałem realizacji inwestycji na fazę projektową i wykonawczą, a także w formule obejmującej fazę eksploatacji,
 • doradztwo prawne dotyczące przewozów krajowych i zagranicznych osób i rzeczy, w tym produktów niebezpiecznych lub wielkogabarytowych, sporządzania dokumentacji przewozowej, zawierania umów ubezpieczeń towarów,
 • organizowanie przetargów oraz udział w przetargach publicznych i prywatnych, w tym pozyskiwanie zamówień w sektorze usług użyteczności publicznej,
 • sporządzanie i negocjowanie umów spedycji, przewozu, składu, przechowania, sprzedaży, najmu (np. centrów logistycznych), leasingu (środków transportu, w tym statków powietrznych) itp.,
 • postępowania przed Urzędem Transportu Kolejowego (w sprawach licencji, świadectw, certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji, a także w sprawach dotyczących równego dostępu do infrastruktury) oraz przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego,
 • dochodzenie roszczeń i rozwiązywanie sporów związanych z sektorem logistyki, spedycji i transportu, w trybie polubownym lub przed sądami powszechnymi lub arbitrażowymi,
 • strukturyzowanie, redagowanie i negocjowanie dokumentów związanych z finansowaniem lub refinansowaniem inwestycji w nieruchomości lub środki transportu,
 • doradztwo prawne dotyczące dostępu do infrastruktury kolejowej i utrzymania infrastruktury kolejowej, pomocy publicznej i normalizacji rachunkowości,
 • postępowania administracyjne w zakresie uzyskiwania licencji i zezwoleń w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym,
 • doradztwo prawne w zakresie pomocy publicznej dla sektora transportu,
 • doradztwo podatkowe dotyczące infrastruktury transportowej, środków transportu, usług transportu krajowego i międzynarodowego, przewoźników, spedytorów itp.