Zakres usług – upadłości – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Wszechstronna pomoc prawna z zakresu prawa upadłościowego

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu kompleksowo obsługujemy proces wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego po stronie zarówno dłużników, jak i wierzycieli.

Doradzamy również w postępowaniach, które wywierają skutki transgraniczne. Dotyczy to zarówno postępowań preinsolwencyjnych mających zapobiec niewypłacalności, jak i postępowań upadłościowych. Mamy bogate doświadczenie w stosowaniu prawa europejskiego dotyczącego postępowań upadłościowych (rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a następnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego).

Pomoc prawną świadczymy zarówno na rzecz dłużników krajowych i zagranicznych, jak i na rzecz wierzycieli dochodzących roszczeń od dłużników będących w zwłoce ze zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, albo podejmujących pozasądowe rokowania z wierzycielami. Nasi prawnicy mają zróżnicowane doświadczenie procesowe w reprezentowaniu wierzycieli i dłużników przed sądami upadłościowymi w sprawach o ogłoszenie upadłości, jak również w rozmaitych postępowaniach spornych z elementami prawa upadłościowego.

Opiniujemy skuteczność postanowień umownych i zabezpieczeń ustanowionych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz ich wpływ na sytuację prawną wierzycieli po ogłoszeniu upadłości. Doradzamy klientom w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przygotowanej likwidacji (pre-pack). Reprezentujemy zarówno menedżerów spółek, jak i wierzycieli w procesach odszkodowawczych związanych z nieterminowym zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniach o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej.

Dysponujemy również kontaktami z licznymi zaprzyjaźnionymi i sprawdzonymi kancelariami zagranicznymi. Sprawy z elementami prawa obcego możemy w razie potrzeby prowadzić wspólnie z zagranicznymi prawnikami. Dotyczy to zarówno zastępstwa procesowego w sprawach insolwencyjnych, jak i uzyskania opinii prawnych dotyczących prawa obcego.

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących prawa insolwencyjnego. Jesteśmy członkami krajowych i międzynarodowych struktur oraz zespołów zajmujących się tematyką upadłościową i pracami nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi.