Doświadczenie – przestępczość gospodarcza – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Nasze doświadczenia

 • w ramach międzynarodowego zespołu obrończego reprezentowaliśmy przed francuskimi sądami  polską spółkę oskarżoną o oszustwo oraz pranie pieniędzy,
 • reprezentowaliśmy w procesie karnym prezesa spółki z branży budowlanej oskarżonego o udział w zmowie cenowej w ramach przetargu publicznego na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce z wykorzystaniem funduszy europejskich,
 • reprezentujemy przed organami ścigania, organami regulacyjnymi oraz instytucjami finansowymi podmioty zagraniczne, które dokonały przelewów bankowych na rachunki w polskich bankach wskutek włamania się do wewnętrznej sieci komputerowej i przejęcia kanałów komunikacyjnych przez osoby trzecie podszywające się pod kontrahentów (mechanizm business email compromise):
  • reprezentowaliśmy jedną z największych na świecie spółek z branży chemicznej w postępowaniu karnym dotyczącym wyłudzenia od niej mienia wielkiej wartości na skutek ingerencji osób podszywających się pod jej kontrahentów,
  • koordynujemy działania w wielu jurysdykcjach w celu zabezpieczenia dowodów w cyberprzestępstwach typu BEC,
  • prowadzimy działania nakierowane na odzyskanie utraconych środków – w ramach postępowania karnego oraz cywilnego (wskazując m.in. odpowiedzialność banków, które przestępcy wykorzystali celem dokonania oszustwa,
 • prowadzimy potransakcyjny proces karno-gospodarczy przeciwko byłym członkom zarządu spółki o działanie na szkodę wierzycieli oraz samej spółki (wyprowadzanie mienia ze spółki, niewłaściwe zarządzanie oraz sztuczne generowanie obrotów i wartości spółki),
 • chronimy dobre imię i reputację zagranicznej spółki działającej na rynku instrumentów finansowych wobec rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na jej temat przez osobę fizyczną,
 • działamy na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych w związku z nadużyciami w placówkach dyplomatycznych,
 • występujemy jako eksperci (expert witness) w toczącym się przed sądem w Wielkiej Brytanii procesie cywilnym o zadośćuczynienie i rentę za szkodę materialną oraz psychiczną i moralną poniesioną wskutek wypadku drogowego,
 • reprezentowaliśmy w postępowaniu cywilnym, karnym, celnym i egzekucyjnym wdowę po koneserze malarstwa polskiego w celu uregulowania prawnego statusu kolekcji obrazów, która została wyłudzona od prawowitego właściciela,
 • reprezentujemy podmioty gospodarcze w postępowaniach karnych prowadzonych w sprawach prywatnej korupcji popełnianej przez pracowników lub menedżerów własnych bądź działających w imieniu kontrahenta lub konkurenta,
 • prowadzimy wewnętrzne postępowania wyjaśniające w podmiotach gospodarczych, które wykryły lub podejrzewają nieprawidłowości popełniane przez własnych pracowników lub menedżerów, m.in. w sytuacji korupcji, oszustw, przywłaszczenia mienia lub działania na szkodę spółki,
 • reprezentujemy zagraniczną spółkę prawa handlowego w postępowaniu karnym dotyczącym wyłudzenia od niej mienia wielkiej wartości wskutek wprowadzenia jej przedstawiciela w błąd przez zorganizowaną grupę przestępczą,
 • doradzamy firmie farmaceutycznej działającej na rynku globalnym, pokrzywdzonej oszustwem popełnionym przez podmioty, którym zleciła przeprowadzenie badań klinicznych.