Zakres usług – rachunkowość korporacyjna – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Rachunkowość korporacyjna – ważna w transakcjach i procesach sądowych

Świadczymy usługi prawne związane z analizą finansową podmiotów gospodarczych. Doradzamy w opracowaniu optymalnej struktury ich finansowania, w szczególności w zakresie planowanych inwestycji. Doświadczenie i wiedza z zakresu rachunkowości są szczególnie istotne w transakcjach fuzji i przejęć, które wiążą się z opracowaniem umów odnoszących się do wskaźników finansowych.

Doradzamy i przygotowujemy również dokumenty na potrzeby dokonywania zmian w strukturze finansowania spółek, w szczególności podwyższania i obniżania kapitałów, umorzenia udziałów albo akcji oraz źródeł finansowania takiego umorzenia. Analizujemy również wyceny przygotowywane przez biegłych rewidentów na potrzeby przekształceń, połączeń i podziałów spółek.

Służymy bieżącym doradztwem prawnym w zakresie finansowania nowo tworzonych podmiotów, zasad podziału zysku i pokrycia strat w spółkach, wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, nabywania udziałów albo akcji własnych w zakresie dopuszczalnym przez prawo oraz przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kapitałami. Prowadzimy analizy finansowe związane z przesłankami upadłości podmiotów gospodarczych.

Z usług w zakresie rachunkowości korporacyjnej korzystają także klienci, dla których prowadzimy spory sądowe lub arbitrażowe. Aktywnie współpracujemy z biegłymi prywatnymi z zakresu rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw oraz oceniamy pracę biegłych działających dla strony przeciwnej lub na zlecenie sądu.

Doradztwo w zakresie rachunkowości korporacyjnej znajduje zastosowanie również w szeroko rozumianych sporach korporacyjnych związanych z rozliczeniami pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami. Dodatkowo wiedzę z tego obszaru wykorzystujemy w postępowaniach zabezpieczających, gdzie osią sporu często są kwestie finansowe.

Z uwagi na szeroki zakres spraw, wymagających wiedzy z zakresu rachunkowości korporacyjnej, członkami tej praktyki są zarówno prawnicy zajmujący się transakcjami oraz bieżącą obsługą spółek, jak i prawnicy z praktyki procesowej.