Zakres usług – prawo spółek, w tym spółek publicznych – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doradztwo dla spółek osobowych i kapitałowych

Doradzamy spółkom osobowym i kapitałowym, jak również innym podmiotom działającym na rynku polskim.

  • Tworzenie nowych podmiotów prawnych – służymy pomocą przy zakładaniu zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Doradzamy także przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw spółek.
  • Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych – oferujemy pomoc prawną w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, umarzania i zastawiania udziałów i akcji oraz obrotu udziałami i akcjami, a także innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego.
  • Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych – oferujemy obsługę prawną połączeń, podziałów i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych. Doradzamy oraz pośredniczymy w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.
  • Analiza prawna i projekty typu due diligence – mamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu analiz prawnych w ramach transakcji, zarówno na rzecz sprzedającego, jak i kupującego. Analiza taka może też być samodzielną usługą świadczoną przez kancelarię.
  • Tworzenie spółek europejskich – opiniujemy projekty tworzenia spółek europejskich i pomagamy w ich wdrażaniu.

Doradzamy stronom sporów korporacyjnych oraz reprezentujemy ich uczestników w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, a także w toku negocjacji mających na celu polubowne zakończenie tego typu spraw.

Poszukujemy optymalnych rozwiązań prawnych, zmniejszających negatywny wpływ konfliktów między wspólnikami na działalność spółek.

Prowadzimy postępowania związane z zaskarżaniem uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz sprawy dotyczące roszczeń przeciwko członkom organów spółek.

Mamy bogate doświadczenie w zakresie ochrony praw zarówno wspólników mniejszościowych, jak i wspólników większościowych w przypadku nadużywania uprawnień przez wspólników mniejszościowych.

Szereg prowadzonych przez nas spraw miało charakter precedensowy. Przykładem mogą być sprawy związane z tzw. uchwałami nieistniejącymi oraz spory powstałe na tle umów między wspólnikami zawartych obok umów spółek albo statutów (np. tzw. shareholders’ agreements).