Zakres usług – globalna mobilność – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Wszystkie aspekty prawne pracy za granicą

Kompleksowo doradzamy w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce oraz delegowania pracowników.
  • Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych dotyczących delegowania cudzoziemców do Polski oraz delegowania obywateli polskich za granicę.
  • Pomagamy wybrać optymalną strukturę zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
  • Uzyskujemy i przedłużamy zezwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt w Polsce.
  • Doradzamy w zakresie uzyskiwania wiz Schengen i krajowych (do Polski).
  • Doradzamy w zakresie ubezpieczeń społecznych i opodatkowania cudzoziemców w Polsce oraz obywateli polskich za granicą.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych, m.in. w sprawie legalności pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce (odwołania od decyzji, skargi na decyzje do sądów administracyjnych).
  • Doradzamy w zakresie uzyskiwania obywatelstwa polskiego oraz uzyskiwania obywatelstw państw obcych.

W powyższych obszarach działamy także w sprawach dotyczących osób o szczególnym statusie, w tym członków i przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, pracowników misji zagranicznych oraz pracowników wykonujących pracę w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, np. SOFA.