Zakres usług – outsourcing – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kwestie prawne związane z procesami outsourcingu

Doradzamy podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe i korzystającym z takich usług (w tym z tzw. outsourcingu wewnętrznego, w ramach grupy kapitałowej).

Obsługujemy procesy outsourcingu dla firm z branży bankowości i usług finansowych, nowych technologii informatycznych, producentów kart płatniczych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz leków.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • pomoc w zakresie właściwego planowania kwestii pracowniczych i zarządzania kwestiami pracowniczymi (zatrudnianie, zwalnianie i delegowanie pracowników, przenoszenie ich do nowego miejsca pracy, rozliczanie i wypłaty wynagrodzeń, szkolenia i rozwój, prowadzenie dokumentacji kadrowej),
 • prawne zabezpieczenie procesu outsourcingu (przygotowanie zapytań ofertowych i wybór zleceniobiorców),
 • konstruowanie i negocjowanie warunków umowy outsourcingowej, w tym m.in. w zakresie:
  • sprzedaży i marketingu,
  • obsługi klientów i call center,
  • sposobu rozliczeń i administracji, w tym prowadzenia ksiąg, wystawiania faktur, rozliczeń z dostawcami i odbiorcami,
  • rozliczania transakcji dokonywanych kartami płatniczymi i kredytowymi, obsługi transakcji czekowych,
  • logistyki: transport/dystrybucja, magazynowanie i składowanie, obsługa zamówień,
  • odpowiedzialności za jakość świadczonych usług.
 • prawne zabezpieczenie relacji pomiędzy pracownikami zleceniodawcy i zleceniobiorcy (ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej, informacji poufnej i danych osobowych),
 • prawne zabezpieczenie korporacyjnej odpowiedzialności władz za zlecenie działań firmy na zewnątrz,
 • pomoc prawną w zakresie zgodności warunków świadczenia usług outsourcingowych oraz korzystania z takich usług z odpowiednimi regulacjami (jeśli działalność outsourcingowa jest regulowana prawem i nadzorowana przez uprawnione organy),
 • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej (w tym w formie zwolnień podatkowych oraz dofinansowania ze środków UE) udzielanej centrom outsourcingowym,
 • doradztwo podatkowe obejmujące między innymi optymalizację podatkową centrów outsourcingowych, zagadnienia związane z cenami transferowymi oraz opodatkowanie usług świadczonych w ramach outsourcingu.