Doświadczenie – outsourcing – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

Ostatnio doradzaliśmy m.in.:

  • bankowi zagranicznemu w procesie tworzenia centrum outsourcingu usług,
  • globalnym grupom kapitałowym inwestującym w Polsce w innowacyjne centra usług wspólnych w sprawach związanych z udzielaną im pomocą publiczną,
  • przedsiębiorstwom z branży IT dokonującym outsourcing części działalności do centrów usługowych w Polsce w zakresie optymalizacji podatkowej,
  • w zakresie outsourcingu polegającego na przetwarzaniu informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz danych osobowych przez biuro informacji kredytowej,
  • w zakresie outsourcingu czynności bankowych do zagranicznej spółki z grupy kapitałowej (wypełnianie obowiązków wynikających z prawa bankowego i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej),
  • w zakresie umów outsourcingowych zawieranych z bankami w zakresie personalizacji kart płatniczych,
  • kredytobiorcy w zakresie dokumentacji hedgingowej związanej z umową kredytową na finansowanie centrum outsourcingowego oraz w negocjacjach z bankiem.