Zakres usług – ochrona dóbr osobistych – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Ochrona dóbr osobistych

Doradzamy osobom fizycznym prowadzącym działalność publiczną i osobom prawnym, jak chronić dobra osobiste, a także jak skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać dobra osobiste w obrocie gospodarczym. Pomagamy także przeciwdziałać zaistniałym już skutkom naruszenia dóbr osobistych.

Doradzamy osobom publicznym i przedsiębiorcom w zakresie ochrony dóbr osobistych, między innymi: wizerunku, czci, godności, dobrego imienia, renomy i prywatności.

W szczególności reprezentujemy naszych klientów w relacjach prawnych z mediami, a także pomagamy ograniczyć ryzyko reputacyjne w sytuacjach kryzysowych. Wspieramy działania mające na celu ochronę renomy i pozytywne postrzeganie marki.

Skutecznie reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych o majątkową i niemajątkową ochronę dóbr osobistych. Dochodzimy w ich imieniu w szczególności zaprzestania naruszeń, publikacji sprostowań, przeprosin, zapłaty zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Przygotowujemy opinie prawne z zakresu ochrony dóbr osobistych w działalności gospodarczej, politycznej, prasowej lub marketingowej.