Zakres usług – kontrakty budowlane, FIDIC – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kontrakty budowlane, FIDIC

Kompleksowe doradztwo prawne dla wszelkich podmiotów biorących udział w projektach infrastrukturalnych realizowanych na podstawie kontraktów budowlanych, w tym umów z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy podwykonawcze, umowy o prace projektowe, umowy o nadzór autorski, umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz umowy z inżynierem kontraktu. Weryfikujemy także na rzecz banków umowy służące wykonaniu inwestycji budowlanych pod kątem ryzyk finansowych (np. umowa z generalnym wykonawcą, umowa z inżynierem kontraktu).

Zapewniamy pomoc prawną przy negocjowaniu warunków kontraktowych pomiędzy stronami umowy oraz z instytucjami finansującymi, również w celu zoptymalizowania rozwiązań kontraktowych.

Doradzamy przy wyłanianiu wykonawców umowy o roboty budowlane lub przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w reżimie zamówień publicznych, w tym weryfikujemy oferty wykonawców.

Zajmujemy się także kompleksowym doradztwem prawnym związanym z zarządzaniem kontraktami budowlanymi oraz bieżącą obsługą prawną w trakcie prowadzenia robót, między innymi dokonujemy analiz prawnych okoliczności wpływających na odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego. Wspieramy wykonawców i inwestorów w postępowaniach administracyjnych w procesie budowlanym, między innymi w celu uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Bierzemy udział w negocjacjach z organizacjami pozarządowymi w zakresie wpływu inwestycji na środowisko.

Doradzamy wykonawcom i inwestorom w zakresie zgłaszania roszczeń oraz weryfikacji roszczeń w trakcie wykonywania kontraktów. Oferujemy pełną obsługę prawną w sporach pomiędzy stronami kontraktu budowlanego oraz w sporach z inżynierem kontraktu. Reprezentujemy strony przed Komisją Rozjemczą, a także zapewniamy zastępstwo procesowe w ramach sporów sądowych i arbitrażowych w sprawach o roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem sporów w ramach warunków kontraktowych FIDIC.