Zakres usług – ESG i zrównoważony rozwój – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

ESG i zrównoważony rozwój

Pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom pożytku publicznego oraz podmiotom administracji rządowej i samorządowej dostosować działalność do wymogów wynikających z obowiązujących lub planowanych regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym ESG.

Identyfikujemy potrzeby dostosowane do wartości, jakimi kierują się nasi klienci, i dostarczamy indywidualne rozwiązania, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo prawne, ale także pomagają osiągnąć zamierzone cele biznesowe i społeczne.

Klientów aktywnie wspieramy w szczególności w zakresie:

  • raportowania niefinansowego,
  • przygotowania procedur compliance z zakresu zrównoważonego rozwoju,
  • formułowania komunikacji marketingowej w zgodzie z prawem ochrony konsumentów (minimalizacja ryzyka greenwashingu),
  • ukształtowania współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju między przedsiębiorcami w zgodzie z prawem ochrony konkurencji,
  • due diligence w obszarze zrównoważonego rozwoju i czynników ESG,
  • przygotowania wewnętrznych polityk pracowniczych, m.in. kodeksów etycznych i polityk antydyskryminacyjnych,
  • badania otoczenia regulacyjnego planowanych inwestycji,
  • cyklu życia produktu od zaprojektowania do przetworzenia (gospodarka obiegu zamkniętego),
  • norm środowiskowych, gospodarki odpadami i regulacji związanych z emisjami oraz zmianami klimatu,
  • prawnoregulacyjnych aspektów realizacji projektów z zakresu zielonej energii (energia wiatru onshore i offshore, fotowoltaika, technologie wodorowe, biogaz, klastry energii), w tym doradztwo w ramach kontroli koncentracji.

Proponujemy też indywidualne warsztaty z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG dla kadry zarządczej i pracowników, które przybliżą regulacje charakterystyczne w tym obszarze dla Państwa branży.