Zakres usług – sukcesja biznesowa – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Sukcesja biznesowa

Pomagamy naszym klientom w opracowywaniu i wdrażaniu planów sukcesji w zbudowanych i prowadzonych przez nich firmach. W tym celu wykorzystujemy zarówno polskie, jak i zagraniczne instytucje prawno-podatkowe.

Doradztwo w zakresie sukcesji biznesowej rozpoczynamy od dogłębnego poznania sytuacji biznesowej, prawnej i rodzinnej klienta. Następnie uwzględniamy potrzeby i zamierzenia klienta, czyli to, czy wśród jego najbliższych lub współpracowników są osoby, które przejmą prowadzone firmy, czy też proces sukcesji ma odbywać się przy udziale podmiotów zewnętrznych.

Takie wstępne rozpoznanie jest punktem wyjścia do szczegółowego badania prawno-podatkowego struktury przedsięwzięć biznesowych podlegających sukcesji. Przeprowadzona analiza pozwala zaproponować rozwiązania uwzględniające indywidualne potrzeby danego klienta i jego biznesu. W przygotowywanych przez nas projektach sukcesji sięgamy zarówno do polskich, jak i zagranicznych mechanizmów prawno-podatkowych (trusty, fundacje prywatne itd.). Nasza praktyczna wiedza co do ich stosowania, a także szerokie kontakty z zagranicznymi doradcami pozwalają dopasować odpowiednie rozwiązania do sytuacji danego klienta. Niekiedy sięgamy także po koncyliacyjne rozwiązania, takie jak mediacje czy wspólne opracowywanie konstytucji rodzinnej, umożliwiające zaprojektowanie i uregulowanie od strony relacyjnej przyszłego procesu sukcesji biznesowej.

Zaaprobowany plan sukcesji wdrażamy przy udziale klienta i jego sukcesorów. Na tym etapie przy sukcesji z udziałem inwestorów zewnętrznych, w tym w szczególności funduszy private equity, dbamy o interesy klienta, reprezentując go w kontaktach z tego rodzaju podmiotami.

Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają zintegrować plany sukcesji biznesowej z zamierzeniami klienta co do międzypokoleniowego transferu w zakresie jego majątku prywatnego. Dzięki temu plany sukcesji biznesowej przeplatają się z osobistymi planami spadkowymi klienta.