Zakres usług – doradztwo podatkowe i prawne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doradztwo podatkowe i prawne

Doradztwo podatkowe i prawne w trzeciej dekadzie XXI wieku będzie równoznaczne z zapewnianiem klientom bezpieczeństwa przy podejmowaniu osobistych i biznesowych decyzji wobec presji fiskalnej i zmienności prawa.

Naszym klientom proponujemy rozwiązania bezpieczne, uwzględniające zmiany zachodzące w europejskiej oraz światowej praktyce doradztwa. Zapewniamy najwyższy stopień dyskrecji. Tworząc indywidualne rozwiązania dla klientów, korzystamy ze wsparcia zaprzyjaźnionych renomowanych firm prawniczych oraz doradczych w kraju i za granicą. Ściśle współpracujemy z doradcami klienta w zarządzaniu majątkiem.

Wspieramy klientów w planowaniu majątkowym i realizacji planów inwestycyjnych.

Pomagamy zarówno we wszechstronnej reorganizacji majątku znajdującego się w wielu państwach, jak i w dobrowolnym ujawnianiu majątku zgromadzonego za granicą oraz zagranicznych struktur korporacyjnych. Projekty takie obejmują ocenę prawną i podatkową, a także zapewnienie prawidłowego raportowania podejmowanych działań w Polsce i za granicą.

Doradzamy klientom w zakresie aspektów podatkowych i prawnych inwestycji we wszystkie typy aktywów.

Jesteśmy świadkami zmieniających się potrzeb naszych klientów.

Dynamiczny wzrost globalnej mobilności klientów – ze względów prywatnych, zawodowych czy edukacyjnych – przekłada się na charakter relacji rodzinnych. Wielonarodowe rodziny bardziej niż inne potrzebują wsparcia w realizacji bieżących obowiązków sprawozdawczości podatkowej oraz międzynarodowych przedsięwzięć.

Bieżące wsparcie dotyczy przede wszystkim sporządzania i składania zeznań podatkowych.

Elastyczne poruszanie się pomiędzy jurysdykcjami wymaga także zapewnienia swobodnego, wolnego od zbędnego opodatkowania przepływu środków, a także eliminacji ryzyka opodatkowaniem exit tax w Polsce lub innym kraju.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów doradzamy przy ustanawianiu trustów i zakładaniu fundacji zagranicznych. Ponadto dbamy o prawidłowe opodatkowanie pochodzących z nich wypłat.

Wspieramy także klientów w związku ze zmianą miejsca zamieszkania lub obywatelstwa.

Wspieramy klientów w reorganizacji prowadzonej działalności.

Jako kancelaria doradzamy firmom rodzinnym we wszystkich obszarach ich działalności. W ramach praktyki doradztwa dla klientów indywidualnych zajmujemy się przede wszystkim doradztwem prawnym i podatkowym w zakresie zarządzania majątkiem, a także sukcesji majątku prywatnego i biznesu, przekształceń oraz transakcji sprzedaży i kupna składników majątku.

Doradzamy klientom w zakresie skutków podatkowych międzynarodowego planowania spadkowego oraz spadkobrania składników majątku znajdujących się poza Polską lub pochodzących od osób niebędących polskimi obywatelami. Nasze doświadczenia obejmują zarówno spadkobranie w systemie anglosaskim (trust i estate law), jak i spadkobranie w jurysdykcjach zagranicznych systemu kontynentalnego.