Zakres usług – ochrona danych osobowych (w tym RODO) – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Pomagamy klientom z wszystkich branż w zidentyfikowaniu i opracowaniu właściwych instrumentów, by zapewnić zgodność działania z wymogami ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów RODO.

Prowadzimy audyty zgodności dokumentacji i procedur przetwarzania danych osobowych z wymaganiami RODO.

We współpracy z klientami identyfikujemy kategorie danych przetwarzanych przez klientów, a także zakres i cel przetwarzania danych, by ocenić, czy przetwarzanie odbywa się w prawnie dopuszczalnych ramach, i zaproponować ewentualne działania naprawcze.

Przygotowujemy całość dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych zgodnej z RODO, w tym polityki IT, polityki prywatności, polityki realizacji praw podmiotów danych, umowy powierzenia przetwarzania danych, klauzule zgód na przetwarzanie danych, klauzule informacyjne oraz  procedury reagowania na incydenty.

Podczas audytów prowadzonych w celu weryfikacji zgodności działania z RODO współpracujemy z zewnętrznymi podmiotami specjalizującymi się w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych cyfrowych. Pozwala to na identyfikację i zminimalizowanie ryzyk związanych z naruszeniami bezpieczeństwa danych.

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy klientów przed GIODO w postępowaniach o rejestrację baz danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji, a także w toku kontroli i postępowaniach wszczynanych w następstwie kontroli.

Doradzamy, na jakiej podstawie administrator może dokonać transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pomagamy w przygotowaniu wiążących reguł korporacyjnych i ich zatwierdzeniu przez regulatora.

Prowadzimy szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przepisów RODO, w tym w szczególności szkolenia audytowe oraz wdrożeniowe.