Zakres usług – obywatelstwo i legalizacja pobytu – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Obywatelstwo i legalizacja pobytu

Doradzamy w sprawach dotyczących obywatelstwa RP oraz legalizacji pobytu w Polsce.

Nasi prawnicy świadczą kompleksową obsługę prawną związaną z uzyskaniem polskiego obywatelstwa zarówno na skutek uznania za obywatela polskiego w toku postępowania administracyjnego, jak i wskutek nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP.

Reprezentujemy klientów mających polskie korzenie w sprawach dotyczących potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego oraz jego przywrócenia.

Doradzamy klientom w sprawach dotyczących legalizacji pobytu w związku z podjęciem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, podjęciem studiów, prowadzeniem badań naukowych lub przyjazdem członka rodziny cudzoziemca.