Zakres usług – postępowania wewnętrzne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Reakcja na nieprawidłowości w spółce

Zapewniamy naszym klientom pełną pomoc w postępowaniach wewnętrznych (internal investigations) służących wyjaśnieniu nieprawidłowości, które mogą nieść za sobą ryzyka prawne dla organizacji, przedsiębiorstw i osób nimi kierujących.

Nasze doświadczenia obejmują szerokie spektrum spraw o wymiarze lokalnym i międzynarodowym, dotyczących zdarzeń takich jak łapownictwo, sprzeniewierzenia mienia, działanie na szkodę przedsiębiorstwa, wypadki przy pracy i inne.

Dzięki regularnej współpracy z najlepszymi międzynarodowymi kancelariami prawniczymi oraz doradcami z zakresu forensic zapewniamy najwyższy poziom pomocy, dokładnie dostosowanej do realiów danej sprawy i możliwie najefektywniejszą, uwzględniającą wszelkie implikacje dla działalności gospodarczej naszych klientów.

Prowadzimy również szkolenia dla naszych klientów poświęcone zapobieganiu nieprawidłowościom i eliminacji ryzyka nieprawidłowości.