Doświadczenie – compliance – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

 • Zweryfikowaliśmy regulacje wewnętrzne dużej firmy z branży ubezpieczeniowej. Po stwierdzeniu niespójności i niekompletności regulacji w zakresie podziału kompetencji i zakresów odpowiedzialności przygotowaliśmy propozycje brakujących regulacji oraz zmian do już istniejących regulaminów.
 • Dla dużej sieci handlowej przeprowadziliśmy cykl szkoleń dotyczących prawa antymonopolowego, przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, niezapowiedzianych kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisji Europejskiej oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa produktów.
 • Przeprowadziliśmy symulację niezapowiedzianej kontroli (dawn raid) dla przedsiębiorstwa z branży paliw płynnych.
 • Przeprowadziliśmy kilkumiesięczną analizę prawną spółki z sektora spożywczego obejmującą rozmowy z pracownikami oraz analizę dokumentacji i korespondencji elektronicznej z punktu widzenia zgodności z prawem konkurencji.
 • Dla międzynarodowego klienta z branży IT przeprowadziliśmy wewnętrzny audyt regulacji spółki w zakresie HR i innych dokumentów dotyczących zagadnień związanych z prawem pracy, własności intelektualnej i podatkowym.
 • Doradzaliśmy w postępowaniach związanych z rzekomymi niezgodnościami z prawem ochrony środowiska i brakiem pozwoleń. Pomogliśmy zapewnić zgodność z obowiązującymi i planowanymi regulacjami prawnymi.
 • Doradzaliśmy instytucji finansowej przy zakładaniu centrum przetwarzania danych dotyczących operacji prowadzonych na terenie Unii Europejskiej i krajów trzecich. Nasza pomoc obejmowała stworzenie stanowiska dla osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności ochrony danych z prawem oraz doradztwo dotyczące przekazywania danych pomiędzy wszystkimi jurysdykcjami, w których klient prowadzi swoją działalność.
 • Doradzaliśmy w zakresie ochrony danych przy zakładaniu w Polsce globalnej linii telefonicznej i adresu poczty elektronicznej służących do informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing). Nasze doradztwo obejmowało też szereg wymogów prawnych związanych z wdrożeniem w Polsce międzynarodowego systemu elektronicznego do zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Doradzaliśmy międzynarodowemu podmiotowi stosującemu zamknięty monitoring telewizyjny pracowników przy zapewnieniu zgodności z polskim prawem w zakresie ochrony danych i aspektów związanych z prywatnością.
 • Doradzaliśmy międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej w zakresie umów o przetwarzanie danych osobowych i zagadnień związanych z przetwarzaniem centralnej bazy klientów do celów działalności w Polsce i innych krajach Europy.
 • Pomogliśmy klientowi przeprowadzić wewnętrzne śledztwo w jego polskim podmiocie zależnym dotyczące rzekomych poważnych nadużyć i nieprawidłowości, w tym sprzeniewierzenia dóbr spółki i korupcji dokonywanych przez długoletniego dyrektora zarządzającego i niektórych członków kadry zarządzającej. Wspieraliśmy klienta przy podejmowaniu koniecznych kroków wobec poszczególnych podejrzanych na mocy prawa pracy i karnego.
 • Doradzaliśmy wielu klientom w zakresie restrukturyzacji będącej efektem naszych wewnętrznych dochodzeń i audytów pracowniczych (zamknięcie jednej ze spółek, przeprowadzenie koniecznych zwolnień, przygotowanie nowych kontraktów dla obecnych i nowych zarządzających, zmiana wynagrodzeń oraz regulacji dotyczących zasad pracy i premiowania). Mimo rozmiaru wprowadzonych zmian udało się zachować nienaruszoną ciągłość działalności klienta.